Lediga sommarjobb Region Norrbotten - Gällivare

Läs mer om lediga sommarjobb från Region Norrbotten i Gällivare. Genom att klicka på en specifik yrkeskategori kan du hitta fler sommarjobb inom just den yrkeskategorin i Gällivare.

Sommarvikariat leg.arbetsterapeuter till närsjukvården i Gällivare

Läs mer Feb 26
Arbetsplats: Närsjukvården Gällivare Referensnummer: 197902 Om arbetsplatsen Paramedicin som omfattar enheterna fysioterapienheten, arbetsterapienheten, kuratorsenheten och öppenvårdsrehabiliteringen. Arbetsuppgifter Som arbetsterapeut arbetar du med utredning och bedömning av vuxna patienters aktivitetsförmåga samt inledande rehabilitering. Arbetsområdet är sjukhusets somatiskaavdelningar och gemensammottagning. Din bakgrund Legitimerad arbetsterapeut. Du är flexibel ...

Sommarvik. arbetsterapeutassistent till närsjukvården vid Gällivare sjukhus

Läs mer Feb 26
Arbetsplats: Närsjukvården Gällivare Referensnummer: 197903 Om arbetsplatsen  Paramedicin omfattar enheterna fysioterapienheten, arbetsterapeutenheten, kuratorseneheten samt öppenvårdsrehabiliteringen. Arbetsuppgifter Som arbetsterapeutassistent  assisterar du legitimerade. arbetsterapeuter vid bedömning och rehabilitering av vuxna patienter. Arbetsområdet är sjukhusets somatiska avdelningar. Din bakgrund Arbetsterapeutstuderande som avslutat termin 4. Som person är du ...

Sommarvikariat Fysioterapeutassistent , Gällivare

Läs mer Jan 31
Arbetsplats: Medicin/Rehab kliniken, Gällivare sjukhus Referensnummer: 197805 Om arbetsplatsen Paramedicin som omfattar enheterna Fysioterapienheten, Arbetsterapienheten, Kuratorsenheten och Öppenvårdsrehabiliteringen. Arbetsuppgifter Som fysioterapeutassistent arbetar du med behandling samt inledande rehabilitering efter /på delegation av leg. fysioterapeut. Arbetsområdet är sjukhusets somatiskaavdelningar med patienter inom områdena ortopedi, kirurgi, medicin och rehab...

Receptionist till Laponia hälsocentral i Gällivare

Läs mer Apr 4
Arbetsplats: Laponia Hälsocentral Referensnummer: 198054 Om arbetsplatsen Laponia hälsocentral är en av Region Norrbottens 31 hälsocentraler. Här finns specialistläkare i allmän medicin, ST-läkare, distriktssköterskor, mottagningssköterskor, diabetessköterska, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, psykolog, KBT, barn-och mödrahälsovård samt fotvård. Gemensam ungdomsmottagning finns på Centralskolan i Gällivare. I sjukhusets lokaler finns även gemensam ljus...

Biomedicinsk analytiker för semestervikariat till Region Norrbotten

Läs mer Feb 6
Arbetsplats: Laboratoriemedicin, Region Norrbotten Referensnummer: 197832 Om arbetsplatsen Laboratoriemedicin är en länsklinik som har verksamhet på sjukhusen i Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn och fungerar som servicefunktion till sjukvården i länet. Vi ger också service till sjukvårdsenheter utanför Regionen. Laboratoriemedicin vid Sunderby sjukhus består av följande delområden; klinisk kemi, transfusionsmedicin och mikrobiologi. Laboratoriet är ackredite...

Semestervikariat sjuksköterska till Laponia Hälsocentral Gällivare

Läs mer Feb 18
Arbetsplats: Laponia hälsocentral Gällivare Referensnummer: 196711 Vi söker dig! Vi söker dig som är utbildad sjuksköterska och vill vara med på en spännande resa där du kan vara med och påverka i en föränderlig miljö. Vi har tjänster för både dig som är nyexaminerad sjuksköterska men även för dig som har kommit lite längre i karriären eller är specialistsjuksköterska. För semestervikariaten görs en samordnad rekrytering där varje enhet erbjuder en bra introduktion och...

Hjälpmedelstekniker till Länsservice i Gällivare

Läs mer Feb 6
Arbetsplats: Länsservice hjälpmedel Referensnummer: 197835 Om arbetsplatsen Division Service har ett samlat ansvar för service inom Region Norrbotten. Vi bedriver ett systematiskt kvalitets-och förbättringsarbete i alla processer för att uppnå hög kvalitet i våra tjänster. Våra övergripande mål är att underlätta för våra kunder att nå sina mål och samt utveckla kloka lösningar för en effektiv verksamhet på fokus på patienten. Vi ska fungera som kompetenscentrum inom våra ...

Semestervikariat skötare till psykiatrin i Gällivare

Läs mer Jan 2
Arbetsplats: Gällivare Referensnummer: 196695 Om arbetsplatsen Gällivare sjukhus är ett förstärkt länsdelssjukhus med specialister för internmedicin, kirurgi, ortopedi, obstetrik/gynekologi, barn, ögon, öron- näsa och hals, psykiatri samt radiologi. På Gällivare sjukhus utbildas vårdens alla yrkeskategorier i samarbete med universitet och andra utbildningsgivare. I Gällivare närsjukvårdsområde ingår hälsocentralerna och Gällivare sjukhus. Arbetsuppgifter Patientcentrera...

Semestervikariat undersköterska Laponia Hälsocentral i Gällivare

Läs mer Jan 10
Arbetsplats: Laponia hälsocentral Gällivare Referensnummer: 196709 Om arbetsplatsen Inför sommaren 2019 söker vi dig som är undersköterska och vill vara med och leverera bästa tänkbara hälso- och sjukvård till våra patienter. För semestervikariaten görs en samordnad rekrytering där varje enhet erbjuder en bra introduktion och en individuell utvecklingsplan för din kontinuerliga kompetensutveckling. Vi är intresserade av att få träffa dig för att berätta mer om vår verksa...

Semestervikariat sjuksköterska till Laponia Hälsocentral Gällivare

Läs mer Jan 8
Arbetsplats: Laponia hälsocentral Gällivare Referensnummer: 196711 Vi söker dig! Vi söker dig som är utbildad sjuksköterska och vill vara med på en spännande resa där du kan vara med och påverka i en föränderlig miljö. Vi har tjänster för både dig som är nyexaminerad sjuksköterska men även för dig som har kommit lite längre i karriären eller är specialistsjuksköterska. För semestervikariaten görs en samordnad rekrytering där varje enhet erbjuder en bra introduktion och...

Semestervikariat undersköterska Laponia Hälsocentral i Gällivare

Läs mer Jan 8
Arbetsplats: Laponia hälsocentral Gällivare Referensnummer: 196709 Om arbetsplatsen Inför sommaren 2019 söker vi dig som är undersköterska och vill vara med och leverera bästa tänkbara hälso- och sjukvård till våra patienter. För semestervikariaten görs en samordnad rekrytering där varje enhet erbjuder en bra introduktion och en individuell utvecklingsplan för din kontinuerliga kompetensutveckling. Vi är intresserade av att få träffa dig för att berätta mer om vår verksa...

Sommarvikariat arbetsterapeutassistent

Läs mer Maj 29
Arbetsplats: Gällivare sjukhus Referensnummer: 196022 Om arbetsplatsen Gällivare sjukhus är ett förstärkt länsdelssjukhus med specialister inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, obstetrik/gynekologi, barn, öron- näsa -hals, psykiatri samt radiologi. Sjukhuset har 700 anställda och 93 vårdplatser, varav 13 tillhör psykiatrisk vårdenhet.   Paramedicin, omfattar enheterna Fysioterapienheten, Arbetsterapienheten, Kuratorsenheten och Öppenvårdrehabiliteringen. Arbetsuppgif...

Hjälpmedelstekniker till Länsservice i Gällivare

Läs mer Mar 9
Arbetsplats: Länsservice hjälpmedel Referensnummer: 195714 Om arbetsplatsen Division Service har ett samlat ansvar för service inom Region Norrbotten. Vi bedriver ett systematiskt kvalitets-och förbättringsarbete i alla processer för att uppnå hög kvalitet i våra tjänster. Våra övergripande mål är att underlätta för våra kunder att nå sina mål och samt utveckla kloka lösningar för en effektiv verksamhet på fokus på patienten. Vi ska fungera som kompetenscentrum inom våra ...

Sjuksköterskor , specialist & röntgen - sjuksköterskor , barnmorskor seme ...

Läs mer Jan 18
Arbetsplats: Gällivare sjukhus Referensnummer: 194356 Om arbetsplatsen Gällivare sjukhus är ett förstärkt länsdelssjukhus med specialister för internmedicin, kirurgi, ortopedi, obstetrik/gynekologi, barn, ögon, öron- näsa och hals, psykiatri samt radiologi. Sjukhuset har 700 anställda och 93 vårdplatser varav 13 tillhör psykiatrisk vårdenhet. På Gällivare sjukhus utbildas vårdens alla yrkeskategorier i samarbete med universitet och andra utbildningsgivare. I Gällivare nä...

Undersköterskor - semestervikariat , Gällivare

Läs mer Jan 17
Arbetsplats: Gällivare sjukhus Referensnummer: 194361 Om arbetsplatsen Gällivare sjukhus är ett förstärkt länsdelssjukhus med specialister för internmedicin, kirurgi, ortopedi, obstetrik/gynekologi, barn, ögon, öron- näsa och hals, psykiatri samt radiologi. Sjukhuset har 700 anställda och 93 vårdplatser varav 13 tillhör psykiatrisk vårdenhet. På Gällivare sjukhus utbildas vårdens alla yrkeskategorier i samarbete med universitet och andra utbildningsgivare. I Gällivare n...

Skötare - semestervikariat , Gällivare

Läs mer Jan 17
Arbetsplats: Gällivare sjukhus Referensnummer: 194382 Om arbetsplatsen Gällivare sjukhus är ett förstärkt länsdelssjukhus med specialister för internmedicin, kirurgi, ortopedi, obstetrik/gynekologi, barn, ögon, öron- näsa och hals, psykiatri samt radiologi. Sjukhuset har 700 anställda och 93 vårdplatser varav 13 tillhör psykiatrisk vårdenhet. På Gällivare sjukhus utbildas vårdens alla yrkeskategorier i samarbete med universitet och andra utbildningsgivare. I Gällivare n...

Skötare - semestervikariat , Gällivare

Läs mer Feb 19
Arbetsplats: Gällivare sjukhus Referensnummer: 194382 Om arbetsplatsen Gällivare sjukhus är ett förstärkt länsdelssjukhus med specialister för internmedicin, kirurgi, ortopedi, obstetrik/gynekologi, barn, ögon, öron- näsa och hals, psykiatri samt radiologi. Sjukhuset har 700 anställda och 93 vårdplatser varav 13 tillhör psykiatrisk vårdenhet. På Gällivare sjukhus utbildas vårdens alla yrkeskategorier i samarbete med universitet och andra utbildningsgivare. I Gällivare n...

Undersköterskor - semestervikariat , Gällivare

Läs mer Feb 19
Arbetsplats: Gällivare sjukhus Referensnummer: 194361 Om arbetsplatsen Gällivare sjukhus är ett förstärkt länsdelssjukhus med specialister för internmedicin, kirurgi, ortopedi, obstetrik/gynekologi, barn, ögon, öron- näsa och hals, psykiatri samt radiologi. Sjukhuset har 700 anställda och 93 vårdplatser varav 13 tillhör psykiatrisk vårdenhet. På Gällivare sjukhus utbildas vårdens alla yrkeskategorier i samarbete med universitet och andra utbildningsgivare. I Gällivare n...

Sjuksköterskor , specialist & röntgen - sjuksköterskor , barnmorskor seme ...

Läs mer Feb 19
Arbetsplats: Gällivare sjukhus Referensnummer: 194356 Om arbetsplatsen Gällivare sjukhus är ett förstärkt länsdelssjukhus med specialister för internmedicin, kirurgi, ortopedi, obstetrik/gynekologi, barn, ögon, öron- näsa och hals, psykiatri samt radiologi. Sjukhuset har 700 anställda och 93 vårdplatser varav 13 tillhör psykiatrisk vårdenhet. På Gällivare sjukhus utbildas vårdens alla yrkeskategorier i samarbete med universitet och andra utbildningsgivare. I Gällivare nä...

Undersköterskor - semestervikariat , Gällivare

Läs mer Mar 8
Arbetsplats: Gällivare sjukhus Referensnummer: 194361 Om arbetsplatsen Gällivare sjukhus är ett förstärkt länsdelssjukhus med specialister för internmedicin, kirurgi, ortopedi, obstetrik/gynekologi, barn, ögon, öron- näsa och hals, psykiatri samt radiologi. Sjukhuset har 700 anställda och 93 vårdplatser varav 13 tillhör psykiatrisk vårdenhet. På Gällivare sjukhus utbildas vårdens alla yrkeskategorier i samarbete med universitet och andra utbildningsgivare. I Gällivare n...

Sommarvikariat i reception

Läs mer Mar 21
Arbetsplats: Psykiatrin Gälllivare, öppenvården Referensnummer: 195760 Om arbetsplatsen I Malmfälten pågår spännande samhällsomvandlingar där gruvindustrin är en betydande näringsgren. I vårt område finns en fantastisk natur med närhet och stora möjligheter till naturupplevelser. Fjällvandring, längdskidåkning men även utförsåkning är bara några av de aktiviteter som finns att tillgå under fritiden. I Gällivare når du Dundret, Sveriges högsta lågfjäll, efter 5 minuter med...