Sommarjobb: Studentsommarjobbare till trafikkontoret

Läs mer om sommarjobbet Studentsommarjobbare till trafikkontoret i Göteborg. Längre ned på sidan kan du också hitta ifall det finns fler sommarjobb i Göteborg inom samma yrke eller från samma företag.

Publicerad: 2018-03-13 // Varaktighet: Heltid

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Trafikkontorets uppgift är att ge boende, besökare och näringsliv en hållbar rörlighet och en stad där de vill verka, vistas och mötas i. Vi är 420 medarbetare som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens gator och offentliga rum samt bokar och administrerar färdtjänstresor och andra serviceresor. Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs stad arbetar vi för att Göteborg ska fortsätta växa och utvecklas till en grön och nära storstad för alla.
ARBETSUPPGIFTER
1 tjänst till enheten Trafik & hållbara transporter med framtagandet av Göteborgs Stads fotgängarprogram. För att vi ska arbeta strategiskt med att göra Göteborg till en bättre stad att gå i har ett förslag till fotgängarprogram tagits fram av trafikkontoret i samarbete med andra förvaltningar. Under våren är programmet ute på remiss för förvaltningar och intressenter att lämna synpunkter. Vi behöver din hjälp med att sammanställa och analysera de remissvar (synpunkter) som lämnats. Det kan även finnas utrymme för andra uppgifter som rör fotgängare som exempelvis omvärldsanalys.

1 tjänst i 4 v på enheten Analys & modeller

Enheten Analys & modeller behöver hjälp med att genomföra ett antal marknadsundersökningar gällande resor och resvanor inom Göteborg. Utöver denna undersökning behöver vi också din hjälp för att sammanställa och kvalitetssäkra resultat från andra undersökningar vi tidigare gjort runt om i staden.

4 tjänster till Gator & byggnadsverk, 7 juni till 24 augusti, med två veckors ledighet.

Uppgifter: Digitalisera trafikkontorets renhållningskarta. Inventering och registrering av teknisk dokumentation i trafikkontorets arkiv samt inmatning av handlingar i e-arkivet. Inventering av objekt i gaturummet och inmatning på karta.

1 tjänst på Vistas & verka på markupplåtelse. Uppdraget handlar bland annat om administration och arbete i fält med att mäta upp tex uteserveringar för att säkerställa att markytan är den yta som man fått tillstånd till.


KVALIFIKATIONER
Trafik och hållbara transporter

Du som söker denna tjänst är intresserad av strategiska frågor inom stadsbyggnad, trafikplanering och hållbart resande. Du har en god förmåga att självständigt planera och genomföra ditt arbete samt leverera dokumenterade resultat med god struktur. Du studerar idag en högskoleutbildning med inriktning mot exempelvis statsvetenskap, kulturgeografi, stadsplanering, trafikplanering och/eller hållbart resande. Meriterande är att du avklarat två studieår av utbildningen.

Analys & modeller

Du som söker denna tjänst är intresserad av siffror och statistik samt har goda kunskaper i Excel. Självklart är du intresserad av transport och hållbart resande och kanske studerar du beteendevetenskap.


Gator & byggnadsverk

Minst två år på högskola/universitet med teknisk- eller stadsplaneringsinriktning, med erfarenhet av GIS. Körkort.

ÖVRIGT
Skriv tydligt vilken tjänst ni söker.
Du kommer att vara månadsanställd vilket innebär att du får lönen utbetald samma månad som du tjänar in den.
Lönen är 18975 kr plus semesterersättning.

Alla platsannonser →

Fler lediga sommarjobb Trafikingenjör - Göteborg

Läs mer om fler lediga sommarjobb i Göteborg som Trafikingenjör .

Studentsommarjobb - Cykelstaden

Läs mer Mar 6
Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda boende, besökare och näringsliv en stad som är attraktiv att bo, färdas, verka och vistas i. Vi gör det tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i staden för att Göteborg ska kunna fortsätta växa och utvecklas till en grön och nära storstad. Vi planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens gator och offentliga rum för bästa rörlighet och framkomlighet. En viktig del i vårt uppdrag är att ha en kontinuerlig och öppen dialog med...

Fler lediga sommarjobb Göteborgs stad., Trafikkontoret - Göteborg

Läs mer om fler lediga sommarjobb i Göteborg från Göteborgs stad., Trafikkontoret.

Studentsommarjobb - Gator och byggnadsverk

Läs mer Mar 6
Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda boende, besökare och näringsliv en stad som är attraktiv att bo, färdas, verka och vistas i. Vi gör det tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i staden för att Göteborg ska kunna fortsätta växa och utvecklas till en grön och nära storstad. Vi planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens gator och offentliga rum för bästa rörlighet och framkomlighet. En viktig del i vårt uppdrag är att ha en kontinuerlig och öppen dialog med...

Studentsommarjobbare - Specialist - & sakområden

Läs mer Mar 10
Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda boende, besökare och näringsliv en stad som är attraktiv att bo, färdas, verka och vistas i. Vi gör det tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i staden för att Göteborg ska kunna fortsätta växa och utvecklas till en grön och nära storstad. Vi planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens gator och offentliga rum för bästa rörlighet och framkomlighet. En viktig del i vårt uppdrag är att ha en kontinuerlig och öppen dialog med...

Vill du vara beställningscentralens professionella röst utåt i sommar?

Läs mer Mar 12
Just nu står Göteborg inför sitt största utvecklingssprång i modern tid. Vår stad kommer att växa med 150 000 invånare fram till 2035. Vi på trafikkontoret har en central roll i detta. Idag är vi 420 medarbetare som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens infrastruktur, gator och offentliga rum till största möjliga nytta för staden boende, besökare och näringsliv. I vårt uppdrag finns också att boka och administrera färdtjänstresor och andra serviceresor. Tillsamman...

Studentsommarjobb - Arkivarie

Läs mer Mar 6
Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda boende, besökare och näringsliv en stad som är attraktiv att bo, färdas, verka och vistas i. Vi gör det tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i staden för att Göteborg ska kunna fortsätta växa och utvecklas till en grön och nära storstad. Vi planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens gator och offentliga rum för bästa rörlighet och framkomlighet. En viktig del i vårt uppdrag är att ha en kontinuerlig och öppen dialog me...

Studentsommarjobb - Cykelstaden

Läs mer Mar 6
Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda boende, besökare och näringsliv en stad som är attraktiv att bo, färdas, verka och vistas i. Vi gör det tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i staden för att Göteborg ska kunna fortsätta växa och utvecklas till en grön och nära storstad. Vi planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens gator och offentliga rum för bästa rörlighet och framkomlighet. En viktig del i vårt uppdrag är att ha en kontinuerlig och öppen dialog med...

Studentsommarjobb Nämnd - och ärendehantering

Läs mer Feb 23
Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Trafikkontorets uppgift är att ge boende, besökare och näringsliv en hållbar rörlighet och en stad där de vill verka, vistas och mötas i. Vi är 420 medarbetare som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens gator och offentliga rum samt bokar och administrerar färdtjänstresor och andra serviceresor. Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i Götebo...

Studentsommarjobb - Utveckling och internationellt

Läs mer Mar 6
Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda boende, besökare och näringsliv en stad som är attraktiv att bo, färdas, verka och vistas i. Vi gör det tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i staden för att Göteborg ska kunna fortsätta växa och utvecklas till en grön och nära storstad. Vi planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens gator och offentliga rum för bästa rörlighet och framkomlighet. En viktig del i vårt uppdrag är att ha en kontinuerlig och öppen dialog med...