Sommarjobb: Sommarvikarier som behandlingsassistenter till enheten akutboenden

Läs mer om sommarjobbet Sommarvikarier som behandlingsassistenter till enheten akutboenden i Göteborg. Längre ned på sidan kan du också hitta ifall det finns fler sommarjobb i Göteborg inom samma yrke eller från samma företag.

Publicerad: 2019-02-08 // Varaktighet: Heltid

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare.
Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig satsning för social hållbarhet. Vår vision lyder: "Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla".ARBETSUPPGIFTER
Vi tillhandahåller ett flertal alternativa boenden för personer som är bostadslösa pga. missbruk och/ eller psykosocial problematik. Målen för verksamheten bygger bl a på att den enskilde ska uppnå ett så självständigt boende som möjligt där vi erbjuder och samordnar insatser utifrån klientens mål. Vi söker nu behandlingsassistenter för sommarvikariat till våra verksamheter med schemalagd personal. Inom enheten finns ett flertalboenden som presenteras nedan:

Tillfället är ett akutboende för män och kvinnor över 21 år som saknar egen bostad eller har ett tillfälligt behov av boende och som på grund av missbruk, kriminalitet, psykiska och/eller psykosociala problem saknar förankring på den reguljära bostadsmarknaden. Vi erbjuder de boende, på de biståndsbedömda platserna, rum i kollektivt boende med individuellt anpassat stöd utifrån socialtjänstens formulerade uppdrag samt de behov och önskemål om stöd som den enskilde uttrycker i upprättandet av genomförandeplanen. Den primära målsättningen med boendeplaceringen är att undvika nöd och tillhandahålla tak över huvudet.

Bostad Först är ett boende inom akutenheten som bygger på tanken att den som är hemlös måste få sin bostadssituation löst innan han eller hon kan ta itu med andra problem, som till exempel missbruk. Genom Bostad Först får den enskilde stöd i sitt boende och möjligheten att hyra en egen lägenhet bland andra hyresgäster. Det dagliga stödet utformas tillsammans med personalen som finns tillgänglig alla dagar i veckan, dagtid såväl som kvällstid på schemalagda tider.

Målgruppen för både Tillfället och Bostad Först är personer med pågående missbruk och psykisk ohälsa.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad behandlingsassistent, socionom eller liknande, alternativt har en pågående utbildning till det samma. Du ska ha tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Därmed vill vi att du har god samarbets- och initiativförmåga, lyhördhet inför brukarnas behov och flexibilitet för att hantera uppkomna, ej planerade situationer. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att sätta gränser utifrån ett icke konfrontativt förhållningssätt.

Utifrån din erfarenhet och kunskap behöver du vara trygg i att möta människor i nöd och kunna arbeta i nära relationer i klienternas hemmiljö för att kunna göra egna bedömningar och agera på ett lämpligt sätt i olika och ibland akuta situationer.

Kunskaper och erfarenhet av MI och lågaffektivt bemötande (LaB) ser vi som meriterande då dessa metoder är centrala i vårt arbete. Slutligen ser vi gärna att du är initiativrik, handlingskraftig, flexibel, tålmodig, utåtriktad, ansvarstagande och med en stor portion humor!

Vi söker främst dig som har möjlighet att arbeta heltid under hela tidsperioden från v 26 till v 33.

Krav på körkort och körvana.

Alla platsannonser →

Fler lediga sommarjobb Behandlingsassistent/Socialpedagog - Göteborg

Läs mer om fler lediga sommarjobb i Göteborg som Behandlingsassistent/Socialpedagog .

Björkbacken söker trygga och flexibla behandlingsassistenter

Läs mer Mar 24
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem samt vuxna med missbruk. Vården bedrivs vid särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. Huvudkontoret ligger på Lindhagensgatan, Hornsberg i Stockholm. Björkbacken är ett särskilt ungdomshem med Statens institutionsstyrelse (SiS) som huvudman. Ungdomshemmet är naturskönt beläget i stadsdelen Bergsjön, Göteborg. Institutionen har 21...

Sommarvikarie till behandlingshem med möjlighet till fortsatt anställning

Läs mer Maj 2
I rollen som vikarierande behandlingsassistent är du ansvarig för att stödja ungdomarna både praktiskt och socialt. Du kommer att stödja och motivera ungdomarna i olika vardagsmoment för att tillgodose en fungerande vardagssituation samt en meningsfull och stimulerande fritid. I arbetet som behandlingsassistent kommer du att ha uppsikt över ungdomarnas hälsa och aktiviteter samt upprätthålla ramar och överenskommelser. Vidare kommer du att arbeta utifrån genomförandeplaner, u...

Behandlingsassistenter för sommarvikariat till Lilla Torp och Delsjötorp

Läs mer Feb 2
Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Lilla Torp är en så kallad öppen ungdomsinstitution belägen i centrala Göteborg. Institutionen har tre enheter, Akut-, Uppdrag- samt Pedagogiska enheten. Lilla Torps målgrupp är ungdomar i ålde...

Gryning söker behandlinsassistent sommarvikarier till Lilla Torp / Delsjötorp

Läs mer Jan 9
Gryning är en offentligt ägd samhällsaktör som driver behandlingshem, familjehem, öppenvårdsverksamhet, boende för ensamkommande och LSS-boende. Vi ska vara Kommunernas Gryning - ett självklart förstahandsval för kommunerna i Västra Götaland. Vi sätter människor i centrum och bidrar till social hållbarhet. Vår kultur kännetecknas av kunskap, kvalitet och delaktighet – på riktigt! Lilla Torp är en så kallad öppen ungdomsinstitution belägen i centrala Göteborg. Institutionen h...

Behandlingsassistent sommarvikarie

Läs mer Feb 21
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem samt vuxna med missbruk. Vården bedrivs vid särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS finansierar forskning för att förbättra vården och behandlingen. SiS ungdomshem Nereby är ett särskilt ungdomshem (s.k.§12-hem) tillhörande Statens Institutionsstyrelse (SiS). SiS ungdomshem Nereby är beläget i Harestad utanför Kungälv. Insti...

Trygg behandlingsassistent till ungdomshem

Läs mer Feb 27
Sommarjobb Behandlingsassistent Vi har nu sommarjobb som behandlingsassistent på SiS ungdomshem för killar i Fagared, ett stenkast från Lindome – och med goda kommunikationsmöjligheter till Göteborg. I dig behöver vi en trygg kollega och behandlingsassistent som gillar att göra skillnad, agera förebild och vill bidra med din positiva personlighet. Kanske har du liknande arbetslivserfarenhet sedan innan? Eller så söker du bara ett roligt, utvecklande men samtidigt utmanade so...

Timvikarier och sommarvikarier till SiS Ungdomshem Björkbacken

Läs mer Feb 15
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM- hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ge...

Söker du ett engagerande sommarjobb där du får göra skillnad?

Läs mer Jan 16
Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Gryning är ett utvecklingsinriktat kommunägt bolag med samhällsengagemang. Vi har över 500 fantastiska medarbetare som varje dag gör skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som är h...

Tim - och sommarvikarier sökes till Psykiatriboende i centrala Göteborg

Läs mer Jan 24
Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som bedriver socialt arbete utifrån kristen värdegrund. När vi söker nya medarbetare letar vi efter dig som delar vår vision, att alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår organisation genomsyras av ledord som samverkan, kreativitet, hopp och kvalitet. Vi har ca 120 medarbetare som arbetar inom en rad olika områden och verksamheter. I våra verksamheter finns också volontärer. Våra huvudmän är 27 kristna försam...

Gryning söker Nattassistenter semestervikarie till Boda i Borås

Läs mer Jan 24
Gryning är en offentligt ägd samhällsaktör som driver behandlingshem, familjehem, öppenvårdsverksamhet, boende för ensamkommande och LSS-boende. Vi ska vara Kommunernas Gryning - ett självklart förstahandsval för kommunerna i Västra Götaland. Vi sätter människor i centrum och bidrar till social hållbarhet. Vår kultur kännetecknas av kunskap, kvalitet och delaktighet – på riktigt! Gryning söker Nattassistenter till semestervikariat till Boda i Borås. Boda familjecentrum tar ...

Fler lediga sommarjobb Göteborgs Stad , Social Resursförvaltning - Göteborg

Läs mer om fler lediga sommarjobb i Göteborg från Göteborgs Stad , Social Resursförvaltning.

Sommarvikarierande socialsekreterare till Etableringsenheten

Läs mer Feb 19
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Stödassistenter till korttidshem , semestervikariat

Läs mer Mar 13
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Sommarvikarier till korttidshem inom funktionsstöd

Läs mer Mar 22
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Sommarvikariat behandlingsassistent Enheten FO:KUS

Läs mer Feb 7
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi är drygt 1500 anställda som arbetar med bland annat missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning, verksamheter för integration och ensamkommande unga, men också med strukturella frågor inriktade på ett socialt hållbart samhälle. Vid rekrytering beaktar vi ...

Semestervikarier till Enheten Långsiktigt boende

Läs mer Feb 24
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Sommarvikariat behandlingsassistent Enheten FO:KUS

Läs mer Feb 6
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi är drygt 1500 anställda som arbetar med bland annat missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning, verksamheter för integration och ensamkommande unga, men också med strukturella frågor inriktade på ett socialt hållbart samhälle. Vid rekrytering beaktar vi ...

Sommarvikarier till Lilla Kapplandsgatans Korttidsboende för barn och ungdo

Läs mer Feb 13
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Sommarvikarier som behandlingsassistenter till enheten FOKUS

Läs mer Feb 8
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Semestervikarier till Enheten för Stöd och Habilitering

Läs mer Mar 5
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi är drygt tusen anställda som arbetar med bland annat missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning, verksamheter för integration och för flyktingboende, men också med strukturella frågor inriktade på ett socialt hållbart samhälle. Vid rekrytering beaktar vi...