Sommarjobb: Sommarvikarier som behandlingsassistenter till enheten FOKUS

Läs mer om sommarjobbet Sommarvikarier som behandlingsassistenter till enheten FOKUS i Göteborg. Längre ned på sidan kan du också hitta ifall det finns fler sommarjobb i Göteborg inom samma yrke eller från samma företag.

Publicerad: 2019-02-08 // Varaktighet: Heltid

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare.
Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig satsning för social hållbarhet. Vår vision lyder: "Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla".ARBETSUPPGIFTER
Enheten FO:KUS är en enhet inom verksamhetsområdet Boende och socialjour som tillhandahåller boenden med kvalificerat stöd på uppdrag av stadsdelarna i Göteborgs stad. Vi bedriver boendeverksamhet riktat mot bostadslösa unga vuxna, kvinnor och familjer. Vi har även öppen verksamhet samt sysselsättningsverksamhet. Karaktäristiskt för båda verksamheterna är dess brukarfokus och att en del av arbetet utförs tillsammans med brukare och utifrån deras röster. Vi söker nu behandlingsassistenter för sommarvikariat till våra verksamheter med schemalagd personal. Inom enheten finns ett flertal boenden som presenteras nedan:

Aröds ungdomsboende är ett HVB riktat mot unga vuxna i åldern 18-25 år i akut bostadslöshet med psykosocial och/eller missbruksproblematik.

Bia och Änggårdens ungdomsboende är tränings- och referensboenden i lägenhetsform riktat mot unga vuxna i åldern 18-25 år med psykosocial problematik.

Kvinnoverksamheten/Familjeboendet är jour-, tränings- och referensboenden i lägenhetsform riktat mot barnfamiljer och/eller ensamstående kvinnor med psykosocial problematik och/eller tidigare missbruk.

Jourboende för barnfamiljer arbetar med akut bostadslösa barnfamiljer utan social problematik.

Kvinnoboendet Ella är ett motivations- och träningsboende för kvinnor med tidigare missbruksproblematik i akut bostadslöshet.

Huldas Hus är en mötesplats/öppen verksamhet som riktar sig till kvinnor där möjlighet till stöd och hjälp, meningsfullhet i form av aktiviteter och sysselsättning finns. Villa Söder är en öppen verksamhet där både män och kvinnor har möjlighet till meningsfull sysselsättning.

Som sommarvikarie ersätter du ordinarie medarbetare som kontaktpersonal för ett antal boende. Det kan vara att ha kontaktsamtal med de boende, ha hand om in- och utflytt, kartlägga och dokumentera. Vidare att göra felanmälningar eller hjälpa till att flyttstäda i samband med att någon flyttar från oss.

Vi arbetar med individualiserat stöd vilket innebär att det stöd individen som bor hos oss behöver kan vara mycket varierande. Du måste därför ha förmåga att skapa relationer, vara flexibel och snabbt kunna ställa om beroende på vad situationen kräver. Du kommer ibland att ha en kontrollerande funktion, t ex vid tillsyn i rummen/lägenheterna, du behöver därför kunna sätta gränser på ett respektfullt sätt. Vi arbetar på uppdrag från hela Göteborgs stad.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom, eller likvärdigt, alternativt dig som är under utbildning till det samma. Du bör ha arbetat med människor tidigare i någon form. Erfarenhet från socialt arbete är meriterande.

Arbetet innebär mycket samarbete och kommunikation, både med dina närmsta kollegor och med de boende, men även externt med socialtjänst och andra. Du skall därför ha vana av samverkan från tidigare jobb.
Du kommer ibland behöva ta kontakt med samverkanspartners därmed är en god samarbetsförmåga ett krav.

Vi dokumenterar vårt arbete i ett digitalt stöd som heter Treserva och du behöver därför kunna hantera att skriva daganteckningar på ett rättssäkert och respektfullt sätt.

I vissa av verksamheterna består en stor del av arbetet i att följa med de boende för att t ex åka och handla, besöka olika myndigheter, urinprovstagning mm. I dessa verksamheter måste du därför ha körkort och vara bekväm med att köra bil. En stor del av arbetet utförs också i de boendes hem. Du behöver därmed vara medveten om att en del av arbetet bedrivs som ensamarbete och utifrån kunskap om att arbeta i hemmiljö.

Har du ett tredje språk, så som t ex somaliska eller arabiska är det också meriterande.

Vi söker främst dig som har möjlighet att arbeta heltid under hela tidsperioden från v 26 till v 33.


ÖVRIGT
Vi kommer att påbörja urval och löpande kalla till intervju under ansökningsperioden.

Alla platsannonser →

Fler lediga sommarjobb Behandlingsassistent/Socialpedagog - Göteborg

Läs mer om fler lediga sommarjobb i Göteborg som Behandlingsassistent/Socialpedagog .

Sommarvikarier: Behandlingsassistenter till stöd och habilitering

Läs mer Feb 11
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Sommarvikariat behandlingsassistent Enheten FO:KUS

Läs mer Feb 7
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi är drygt 1500 anställda som arbetar med bland annat missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning, verksamheter för integration och ensamkommande unga, men också med strukturella frågor inriktade på ett socialt hållbart samhälle. Vid rekrytering beaktar vi ...

Bergiusgården i Ljungkile söker semestervikarier och timvikarier

Läs mer Mar 16
Gryning är en offentligt ägd samhällsaktör som driver behandlingshem, familjehem, öppenvårdsverksamhet, boende för ensamkommande och LSS-boende. Vi ska vara Kommunernas Gryning - ett självklart förstahandsval för kommunerna i Västra Götaland. Vi sätter människor i centrum och bidrar till social hållbarhet. Vår kultur kännetecknas av kunskap, kvalitet och delaktighet – på riktigt! Bergiusgården i Ljungskile är ett behandlingshem för ungdomar 13-17 år med traumatiska upplevels...

Sommarvikarier som behandlingsassistenter till enheten akutboenden

Läs mer Feb 8
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Gryning söker semestervikarier till Lärjeholm

Läs mer Jan 27
Gryning är en offentligt ägd samhällsaktör som driver behandlingshem, familjehem, öppenvårdsverksamhet, boende för ensamkommande och LSS-boende. Vi ska vara Kommunernas Gryning - ett självklart förstahandsval för kommunerna i Västra Götaland. Vi sätter människor i centrum och bidrar till social hållbarhet. Vår kultur kännetecknas av kunskap, kvalitet och delaktighet – på riktigt! Lärjeholm är ett motivations-, utrednings och behandlingshem för vuxna narkotikamissbrukare, som...

Semestervikarier LSS boende område Psykiatri

Läs mer Apr 5
Askim-Frölunda-Högsbo ligger i den södra delen av Göteborg och har 57 000 invånare. Vi är cirka 4 200 medarbetare i stadsdelen som arbetar för en bra vardag för göteborgarna. Genom att ge service, stöd och omsorg gör vi skillnad när det behövs. Vi möter stora utmaningar i arbetet och därför är vår kunskap och vårt engagemang avgörande för kvalitén i stadsdelens verksamheter. Vi arbetar med att öka inflytandet för stadsdelens invånare, brukare och medarbetare och tillsammans s...

Sommarvikarie till behandlingshem med möjlighet till fortsatt anställning

Läs mer Maj 2
I rollen som vikarierande behandlingsassistent är du ansvarig för att stödja ungdomarna både praktiskt och socialt. Du kommer att stödja och motivera ungdomarna i olika vardagsmoment för att tillgodose en fungerande vardagssituation samt en meningsfull och stimulerande fritid. I arbetet som behandlingsassistent kommer du att ha uppsikt över ungdomarnas hälsa och aktiviteter samt upprätthålla ramar och överenskommelser. Vidare kommer du att arbeta utifrån genomförandeplaner, u...

Behandlingsassistenter för sommarvikariat till Lilla Torp och Delsjötorp

Läs mer Feb 2
Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Lilla Torp är en så kallad öppen ungdomsinstitution belägen i centrala Göteborg. Institutionen har tre enheter, Akut-, Uppdrag- samt Pedagogiska enheten. Lilla Torps målgrupp är ungdomar i ålde...

Timvikarier och sommarvikarier till SiS Ungdomshem Björkbacken

Läs mer Feb 15
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM- hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ge...

Sommarvikarier som kan bidra till en livsviktig förändring

Läs mer Dec 27
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM- hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ge...

Fler lediga sommarjobb Göteborgs Stad , Social Resursförvaltning - Göteborg

Läs mer om fler lediga sommarjobb i Göteborg från Göteborgs Stad , Social Resursförvaltning.

Sommarvikarier till korttidshem inom funktionsstöd

Läs mer Mar 22
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Sommarvikarier till korttidshem inom funktionsstöd

Läs mer Feb 10
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Sommarvikarier: Behandlingsassistenter till stöd och habilitering

Läs mer Feb 11
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Stödassistenter till korttidshem , semestervikariat

Läs mer Mar 13
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Sommarvikarier till Lilla Kapplandsgatans Korttidsboende för barn och ungdo

Läs mer Feb 13
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Semestervikarier till Enheten Långsiktigt boende

Läs mer Feb 24
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Sommarvikarierande socialsekreterare till Etableringsenheten

Läs mer Feb 19
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Undersköterskor och Vårdbiträden Semestervikarier

Läs mer Feb 20
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Stödassistenter , semestervikarier till korttidshem för barn och ungdom

Läs mer Jan 18
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...