Lediga sommarjobb Behandlingsassistent/Socialpedagog - Göteborg

Läs mer om lediga sommarjobb som Behandlingsassistent/Socialpedagog i Göteborg. Genom att klicka på namnet för ett företag kan du hitta fler sommarjobb från det företaget i Göteborg.

Boendepedagog till Boende med Stöd Vikariat

Läs mer Aug 31
Positivum Vård & Behandling har en bred målgrupp. Vi arbetar med klienter som på grund av social problematik placeras av socialtjänst under SoL eller LVU/LVM. Klienter med missbruksproblematik, neuropsykiatrisk problematik och skyddade ärenden. Vårt förhållningssätt utgår ifrån lågaffektivt bemötande och traumamedveten omsorg. Du som behandlare ingår i team av erfarna behandlare tillsammans med legitimerad psykolog. Vi arbetar med KBT, MI-samtal och förhåller oss till ett mil...

Sommarvikarier och timvikarier till Boende med Stöd

Läs mer Jun 18
Positivum Vård & Behandling har en bred målgrupp. Vi arbetar med klienter som på grund av social problematik placeras av socialtjänst under SoL eller LVU/LVM. Klienter med missbruksproblematik, neuropsykiatrisk problematik och skyddade ärenden. Vårt förhållningssätt utgår ifrån lågaffektivt bemötande och traumamedveten omsorg. Du som behandlare ingår i team av erfarna behandlare tillsammans med legitimerad psykolog. Vi arbetar med KBT, MI-samtal och förhåller oss till ett mil...

Behandlingsassistent till Andersson Piltz sommarvik.

Läs mer Apr 3
Andersson Piltz AB är en del av PositivumGruppen och ett företag inom social omsorg vars ungdomshemsenheter tar emot ungdomar med relationsproblem, trauma, missbruk, själskadebeteende, heder- och våldsutsatthet, kriminalitet eller neuropsykiatriska diagnoser, enligt SoL och LVU. Nu söker vi sommarvikarier till våra HVB som är belägna i Frillesås i Kungsbacka Kommun. På ena boendet finns plats för 6 pojkar i åldern 16-20 år. På det andra boendet finns plats för både flickor ...

Semestervikarier- behandlingsassistenter till enheten BoR, Boende och Refer

Läs mer Feb 14
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Sommarvikarier till psykiatriboende i Majorna

Läs mer Feb 20
Räddningsmissionen är en idéburen organisation som bedriver socialt arbete utifrån kristen värdegrund. När vi söker nya medarbetare letar vi efter dig som delar vår vision, att alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår organisation genomsyras av ledord som samverkan, kreativitet, hopp och kvalitet. Vi har ca 110 medarbetare som arbetar inom en rad olika områden och verksamheter. I våra verksamheter finns också volontärer. Våra huvudmän är 27 kristna församlingar i Gö...

Gryning söker semestervikarier till Enheten mot hedersrelaterat våld.

Läs mer Feb 4
Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder att, på uppdrag av socialtjänsten, utreda och bedöma skyddsbehov samt erbjuda skydd och omsorg till personer som utsätts elle...

Sommarvik. Boendepedagog till Positivum Vård och behandling

Läs mer Apr 30
För behov under sommaren söker vi nu en boendepedagog till vår enhet Boende med stöd, en enhet som präglas av strukturerade insatser av hög kvalitet. Enheten riktar sig till en bred målgrupp klienter som av olika anledningar har behov av ett boende med stöd. Det gäller bland annat klienter med tidigare missbruksproblematik, neuropsykiatrisk problematik och skyddade ärenden, samt i vissa fall klienter med barn. Vårt förhållningssätt utgår från lågaffektivt bemötande. De...

Sommarvikarier sökes till familjärt HVB - hem

Läs mer Apr 11
I rollen som behandlingsassistent är du ansvarig för att stödja ungdomarna både praktiskt och socialt. Du kommer att stödja och motivera ungdomarna i olika vardagsmoment för att tillgodose en fungerande vardagssituation samt en meningsfull och stimulerande fritid. I arbetet som behandlingsassistent ingår du i ett kontaktmannaskap där du har uppsikt över ungdomarnas hälsa, skolgång och aktiviteter samt upprätthålla veckoplaneringar. Vidare kommer du att arbeta utifrån genomför...

Timvikariat och sommarjobb på HVB't Frejas Hus

Läs mer Apr 8
Om ossFrejas hus är ett hemlikt boende för sammanlagt åtta ungdomar mellan 16-21 år, fyra platser finns i det gemensamma boendet och på övervåningen finns ytterligare tre platser i två HVB-lägenheter. Ungdomarna är placerade av socialtjänsten, antingen enligt SoL eller LVU, och bor hos oss av olika anledningar som gjort att de inte kan bo med sin familj. Varje ungdom har ett behandlingsteam kopplat till sig som jobbar specifikt med ungdomens individuella behov men i boendet s...

Semester och timvikarie

Läs mer Mar 12
Vill du arbeta i ett företag med engagemang och kvalité i fokus? I så fall kanske Vägvalet är en möjlighet för dig? VI SÖKER JUST NU SEMESTER OCH TIMVIKARIER TILL VÅRT HVB SAMT TILL VÅR ÖPPENVÅRDSVERKSAMHET. Vägvalet Väst AB bedriver utveckling och förändringsarbete med ungdomar och unga vuxna. Tjänsterna upphandlas via ramavtal av Göteborgs kommun och dess kranskomuner. Vägvalet har en vårdkedja som innehåller fyra vårdområden. Hem för vård och boende, öppenvård, ”öppen...

Sommarvikarie / timvikarie till Stödboende och Boende utan stöd

Läs mer Apr 5
Nätverkscentrum söker nu sommarvikarier till vårt Stödboende och våra Boende utan stöd. STÖDBOENDEPå vårt Stödboende tar vi emot ungdomar 16 – 20 år och målgruppen består av:- Ensamkommande som kommit till Sverige - Tidigare har placerats för social problematik- Lever i en konfliktfylld- eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation.Vi arbetar med kvalificerat kontaktmanskap utifrån individualiserat stöd där vi tillsammans med ungdomen, handläggare och andra nyckelpers...

Sommarvikarier!

Läs mer Mar 25
EXTRAJOBB som Behandlingsassistent ? Backa Terrassen och Steget är två alternativboenden för människor med psykiatrisk och psykosocial problematik. (Ej missbruk!) Backa Terrassen och Steget är genomgångsboenden i kollektiv form. Målet är att den placerade skall tillägna sig såväl sociala som praktiska färdigheter för att så småningom klara ett eget boende eller ett boende med mindre direkt personalstöd. På boendet lär man sig att ”vara granne”, samarbeta och umgås med andra...

Sommarvikarier som behandlingsassistent till Alma akutboende

Läs mer Mar 7
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Semestervikarie Familjebehandlare

Läs mer Mar 11
Semestervikarie: Familjebehandlare; Adisa AB; Göteborg; 2019-03-11 VERKSAMHETSBESKRIVNING Adisa AB erbjuder kvalificerad öppenvård till familjer och ungdomar i behov av stöd och behandling. Vår verksamhet vilar på en psykodynamisk idégrund samt ett systemteoretiskt behandlingsarbete. Behandlingsarbetet runt varje individ och familj är anpassat efter vilka specifika behov som finns och utformas i dialogen med våra uppdragsgivare. ARBETSUPPGIFTER/KVALIFIKATIONER Vi söker me...

Sommarvikarier som behandlingsassistenter till enheten akutboenden

Läs mer Feb 8
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Sommarvikarier som behandlingsassistenter till enheten FOKUS

Läs mer Feb 8
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Hagen söker sommarvikarier

Läs mer Feb 21
Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vill du arbeta på en arbetsplats med engagemang och kvalitet i fokus? Hagen behandlingshem ligger i Kullavik 2 mil söder om Göteborg och har två behandlingsavdelningar; Överhuset (7 platser fö...

Lilla Torp och Bryggan söker behandlingsassistenter för semestervikariat

Läs mer Mar 5
Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Lilla Torp är en så kallad öppen ungdomsinstitution belägen i centrala Göteborg. Institutionen har två enheter, Akut-, och Uppdragsenheten. Lilla Torps målgrupp är ungdomar i åldern 12-21 år me...

Sommarvikarier: Behandlingsassistenter till stöd och habilitering

Läs mer Feb 11
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Timvikarier och sommarvikarier till SiS Ungdomshem Björkbacken

Läs mer Feb 15
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM- hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ge...

Tim - och sommarvikarier sökes till Psykiatriboende i centrala Göteborg

Läs mer Jan 24
Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som bedriver socialt arbete utifrån kristen värdegrund. När vi söker nya medarbetare letar vi efter dig som delar vår vision, att alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår organisation genomsyras av ledord som samverkan, kreativitet, hopp och kvalitet. Vi har ca 120 medarbetare som arbetar inom en rad olika områden och verksamheter. I våra verksamheter finns också volontärer. Våra huvudmän är 27 kristna försam...

Sommarvikarier som kan bidra till en livsviktig förändring

Läs mer Dec 27
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM- hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ge...

Sommarvikarie till behandlingshem med möjlighet till fortsatt anställning

Läs mer Maj 2
I rollen som vikarierande behandlingsassistent är du ansvarig för att stödja ungdomarna både praktiskt och socialt. Du kommer att stödja och motivera ungdomarna i olika vardagsmoment för att tillgodose en fungerande vardagssituation samt en meningsfull och stimulerande fritid. I arbetet som behandlingsassistent kommer du att ha uppsikt över ungdomarnas hälsa och aktiviteter samt upprätthålla ramar och överenskommelser. Vidare kommer du att arbeta utifrån genomförandeplaner, u...

Semestervikarier till Enheten för Stöd och Habilitering

Läs mer Mar 5
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi är drygt tusen anställda som arbetar med bland annat missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning, verksamheter för integration och för flyktingboende, men också med strukturella frågor inriktade på ett socialt hållbart samhälle. Vid rekrytering beaktar vi...

Behandlingsassistent sommarvikarie

Läs mer Feb 21
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem samt vuxna med missbruk. Vården bedrivs vid särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS finansierar forskning för att förbättra vården och behandlingen. SiS ungdomshem Nereby är ett särskilt ungdomshem (s.k.§12-hem) tillhörande Statens Institutionsstyrelse (SiS). SiS ungdomshem Nereby är beläget i Harestad utanför Kungälv. Insti...

Sommarvikariat behandlingsassistent Enheten FO:KUS

Läs mer Feb 7
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi är drygt 1500 anställda som arbetar med bland annat missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning, verksamheter för integration och ensamkommande unga, men också med strukturella frågor inriktade på ett socialt hållbart samhälle. Vid rekrytering beaktar vi ...

Behandlingsassistenter för sommarvikariat till Lilla Torp och Delsjötorp

Läs mer Feb 2
Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Lilla Torp är en så kallad öppen ungdomsinstitution belägen i centrala Göteborg. Institutionen har tre enheter, Akut-, Uppdrag- samt Pedagogiska enheten. Lilla Torps målgrupp är ungdomar i ålde...

Söker du ett engagerande sommarjobb där du får göra skillnad?

Läs mer Jan 16
Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Gryning är ett utvecklingsinriktat kommunägt bolag med samhällsengagemang. Vi har över 500 fantastiska medarbetare som varje dag gör skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som är h...

Bergiusgården i Ljungkile söker semestervikarier och timvikarier

Läs mer Mar 16
Gryning är en offentligt ägd samhällsaktör som driver behandlingshem, familjehem, öppenvårdsverksamhet, boende för ensamkommande och LSS-boende. Vi ska vara Kommunernas Gryning - ett självklart förstahandsval för kommunerna i Västra Götaland. Vi sätter människor i centrum och bidrar till social hållbarhet. Vår kultur kännetecknas av kunskap, kvalitet och delaktighet – på riktigt! Bergiusgården i Ljungskile är ett behandlingshem för ungdomar 13-17 år med traumatiska upplevels...

Semestervikarier till Enheten Långsiktigt boende

Läs mer Feb 24
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig sats...

Hagen söker sommarvikarier

Läs mer Feb 22
Gryning är en offentligt ägd samhällsaktör som driver behandlingshem, familjehem, öppenvårdsverksamhet, boende för ensamkommande och LSS-boende. Vi ska vara Kommunernas Gryning - ett självklart förstahandsval för kommunerna i Västra Götaland. Vi sätter människor i centrum och bidrar till social hållbarhet. Vår kultur kännetecknas av kunskap, kvalitet och delaktighet – på riktigt! Hagen skol- och behandlingshem ligger i Kullavik 2 mil söder om Göteborg och har två behandlings...

Trygg behandlingsassistent till ungdomshem

Läs mer Feb 27
Sommarjobb Behandlingsassistent Vi har nu sommarjobb som behandlingsassistent på SiS ungdomshem för killar i Fagared, ett stenkast från Lindome – och med goda kommunikationsmöjligheter till Göteborg. I dig behöver vi en trygg kollega och behandlingsassistent som gillar att göra skillnad, agera förebild och vill bidra med din positiva personlighet. Kanske har du liknande arbetslivserfarenhet sedan innan? Eller så söker du bara ett roligt, utvecklande men samtidigt utmanade so...

Semestervikarier till Enheten för Stöd och Habilitering

Läs mer Feb 14
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi är drygt tusen anställda som arbetar med bland annat missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning, verksamheter för integration och för flyktingboende, men också med strukturella frågor inriktade på ett socialt hållbart samhälle. Vid rekrytering beaktar vi...

Sommarvikariat behandlingsassistent Enheten FO:KUS

Läs mer Feb 6
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi är drygt 1500 anställda som arbetar med bland annat missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning, verksamheter för integration och ensamkommande unga, men också med strukturella frågor inriktade på ett socialt hållbart samhälle. Vid rekrytering beaktar vi ...

Gryning söker behandlinsassistent sommarvikarier till Lilla Torp / Delsjötorp

Läs mer Jan 9
Gryning är en offentligt ägd samhällsaktör som driver behandlingshem, familjehem, öppenvårdsverksamhet, boende för ensamkommande och LSS-boende. Vi ska vara Kommunernas Gryning - ett självklart förstahandsval för kommunerna i Västra Götaland. Vi sätter människor i centrum och bidrar till social hållbarhet. Vår kultur kännetecknas av kunskap, kvalitet och delaktighet – på riktigt! Lilla Torp är en så kallad öppen ungdomsinstitution belägen i centrala Göteborg. Institutionen h...

Gryning söker Nattassistenter semestervikarie till Boda i Borås

Läs mer Jan 24
Gryning är en offentligt ägd samhällsaktör som driver behandlingshem, familjehem, öppenvårdsverksamhet, boende för ensamkommande och LSS-boende. Vi ska vara Kommunernas Gryning - ett självklart förstahandsval för kommunerna i Västra Götaland. Vi sätter människor i centrum och bidrar till social hållbarhet. Vår kultur kännetecknas av kunskap, kvalitet och delaktighet – på riktigt! Gryning söker Nattassistenter till semestervikariat till Boda i Borås. Boda familjecentrum tar ...

Gryning söker semestervikarier till Lärjeholm

Läs mer Jan 27
Gryning är en offentligt ägd samhällsaktör som driver behandlingshem, familjehem, öppenvårdsverksamhet, boende för ensamkommande och LSS-boende. Vi ska vara Kommunernas Gryning - ett självklart förstahandsval för kommunerna i Västra Götaland. Vi sätter människor i centrum och bidrar till social hållbarhet. Vår kultur kännetecknas av kunskap, kvalitet och delaktighet – på riktigt! Lärjeholm är ett motivations-, utrednings och behandlingshem för vuxna narkotikamissbrukare, som...

Sommarvikariat behandlingsassistent Familjeboendet

Läs mer Maj 18
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi är drygt 1500 anställda som arbetar med bland annat missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning, verksamheter för integration och ensamkommande unga, men också med strukturella frågor inriktade på ett socialt hållbart samhälle. Vid rekrytering beaktar vi ...

Boendeassistent sökes till Stöd & Tillsyn

Läs mer Apr 7
Stöd & Tillsyn Stöd och tillsyn är en verksamhet som jobbar med stöd i det egna boendet. Vår verksamhet vilar på ett individuellt förhållningssätt där vår flexibilitet är central, hyresgästens behov är styrande. Målet för varje boende är att få bo kvar och ta över förstahandskontraktet. Verksamheten har direktavtal med vissa stadsdelar. Vi har Bostad först (Housing first)som inspiration och arbetar ihop med flera aktörer för att utveckla metoden i staden. Dina Arbetsuppgift...

Sommarvikariat behandlingsassistent Enheten FO:KUS

Läs mer Apr 13
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi är drygt 1500 anställda som arbetar med bland annat missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning, verksamheter för integration och ensamkommande unga, men också med strukturella frågor inriktade på ett socialt hållbart samhälle. Vid rekrytering beaktar vi ...

Björkbacken söker trygga och flexibla behandlingsassistenter

Läs mer Mar 24
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem samt vuxna med missbruk. Vården bedrivs vid särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. Huvudkontoret ligger på Lindhagensgatan, Hornsberg i Stockholm. Björkbacken är ett särskilt ungdomshem med Statens institutionsstyrelse (SiS) som huvudman. Ungdomshemmet är naturskönt beläget i stadsdelen Bergsjön, Göteborg. Institutionen har 21...

Semestervikarier LSS boende område Psykiatri

Läs mer Apr 5
Askim-Frölunda-Högsbo ligger i den södra delen av Göteborg och har 57 000 invånare. Vi är cirka 4 200 medarbetare i stadsdelen som arbetar för en bra vardag för göteborgarna. Genom att ge service, stöd och omsorg gör vi skillnad när det behövs. Vi möter stora utmaningar i arbetet och därför är vår kunskap och vårt engagemang avgörande för kvalitén i stadsdelens verksamheter. Vi arbetar med att öka inflytandet för stadsdelens invånare, brukare och medarbetare och tillsammans s...

Sommarvikarier psykiatriboenden

Läs mer Apr 4
Göteborgs Räddningsmission söker sommarvikarier till våra psykiatriboenden Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som bedriver socialt arbete på kristen grund. Vår vision är att alla människor har rätt till ett värdigt liv och vår organisationsidé är att möten i ögonhöjd skapar rum för förändring samt överbryggar utanförskap. Vi har idag cirka 150 anställda och 240 volontärer. Vår omsättning är 72 mkr. Vi söker nu sommarvikarier till våra boenden inom psyki...