Sommarjobb: Boendeassistent/stödassistent barn och ungdom, sommarjobb

Läs mer om sommarjobbet Boendeassistent/stödassistent barn och ungdom, sommarjobb i Gotland. Längre ned på sidan kan du också hitta ifall det finns fler sommarjobb i Gotland inom samma yrke eller från samma företag.

Publicerad: 2021-02-22 // Varaktighet: Heltid

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum.

Kompetens och bemanningsenheten tillsätter månadsvikariat, vakanta tillsvidaretjänster samt tillgodoser våra verksamheter inom OOF (omsorg om personer med funktionsnedsättning) med vikarier vid korttidsfrånvaro. Vi har verksamheter runt om på Gotland så det finns stor möjlighet för dig att arbeta nära där du bor.

Inom OOF hjälper vi personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Du arbetar för att underlätta och stödja dem till att klara det praktiska i vardagen. Målet är att de skall få ett så självständigt liv som möjligt.

Med vårdtagaren i centrum arbetar vi med individuella genomförandeplaner, där arbetet planeras och genomförs utifrån vår värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna kommer att vara att stödja barnen/ungdomarnas behov med planering av vardagssysslor, kontakter med vårdnadshavare och genomföra olika aktiviteter.
Att arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer eller med omfattade flerfunktionsnedsättning innebär stora krav på lojalitet mot fastställda arbetsstrukturer.

Du kommer att motivera barnen/ungdomarna till självständighet genom samtal och uppföljningar, men minst lika viktigt för dennes trygghet är rutiner, struktur och tydlighet. Andra uppgifter kan vara medicinska insatser, på vissa korttidshem större omvårdnadsbehov, träningsprogram och att arbeta med olika hjälpmedel.

Viss nattjänstgöring ingår i tjänsten, sovande jour och vaken nattjänstgöring.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du som söker har genomfört en gymnasial utbildning med inriktning på vård och omsorg, barn och fritidsprogrammet eller liknande. Har du dessutom genomfört en eftergymnasial utbildning eller kurser inom socialt arbete och/eller pedagogik ser vi det som meriterande.
Har du på annat sätt tillägnat dig kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser, gärna med fokus inom autismområdet eller arbetat med vårdinriktat arbete, ser vi det också som meriterande.

Som person söker vi dig som har god självkänsla, är lugn och trygg. Du har kunskap om lågaffektivt bemötande och strategiskt arbete med förutsägbarhet genom bildschema och kommunikation. Du har ett genuint intresse för individen och en nyfikenhet för att prova nya vägar för att stödja och utveckla individen. Vi söker dig som är en lagspelare som i samarbetet med andra kan vara med och driva verksamheten.

Du som söker bör trivas med att följa riktlinjer och rutiner, då detta är en förutsättning för kontakten med barnet/ungdomen. Behovet är även undersköterskor för barn/ungdomar med mer omvårdnadsbehov.

B-körkort är önskvärt.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Alla platsannonser →

Fler lediga sommarjobb Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare - Gotland

Läs mer om fler lediga sommarjobb i Gotland som Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare .

Boendestödjare , sommarjobb

Läs mer Dec 11
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1800 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum. ARBETSUPPGIFTER Individ- och familjeomsorgen, Socialförvaltningen har till uppgift att utreda behov, fatta beslut och vidta åtgärder när det gäller barn som far illa och deras familjer, personer i behov av försörjningsstöd, personer med psykis...

Boendestödjare på Hajdes

Läs mer Feb 12
Kort info om Hajdes: Hajdes är ett socialterapeutiskt bykollektiv. Ett alternativt boende för människor i behov av stöd. På Hajdes finns möjlighet att anpassa boende och arbetsmöjligheter för varje individ. Vi har 16 platser i boende och 20 platser i daglig verksamhet. Läs mer på vår hemsida www.hajdes.se. Välkommen till vår gemenskap! Vi söker sommarvikarier till våra gruppbostäder på Skogsgården och Emmys gård. juni-augusti Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetet som medar...

Medarbetare på Hajdes

Läs mer Jan 27
Hajdes är en LSS- verksamhet med socialterapeutisk inriktning som erbjuder boende och daglig verksamhet. Vi söker sommarvikarier 6 sommarvikarier under perioden juni-september. Vikariaten har olika sysselsättningsgrad. I våra gruppbostäder har du som medarbetare ett omväxlande arbete. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ge stöd åt boende i alla de sysslor som ingår i skötseln av ett hem, av hygien, i social interaktion och i fritidsaktiviteter. I daglig verksamhet ...

Semestervikarier

Läs mer Feb 16
Gotlands Vård bedriver särskilt boende för psykiskt funktionshindrade i Havdhem och Burgsvik på södra Gotland. Vi vill ge våra boende en trygg vardag, meningsfull sysselsättning och en bra fritid. Vi arbetar stödjande och omvårdande utifrån personens behov i personens bostad med omvårdnad tex hygien matlagning och städning. Stöd ute i samhället med tex inköp och andra kontakter. Vi har sysselsättningsverksamhet, åker på utflykter, tränar, odlar och andra kreativa sysselsättni...

Timvikarier till Hablingbo gruppbostad

Läs mer Apr 9
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie i vår gruppbostad i Hablingbo. Som boendestödjare är du direkt underställd verksamhetschefen. Du har ett självständigt arbete där du ansvarar för att de som bor i gruppbostaden får den omvårdnad och stöd de behöver. Arbetet är mycket flexibelt och varierande och kan innehålla allt från stöd till sysselsättning/studier, aktiviteter, laga mat, städa, strukturera vardagen, stötta i externa kontakter m.m. Du förväntas vara professionel...

Sommarjobba på Hajdes! Rekryteringsträffar 16/1 och 13/2

Läs mer Jan 7
Hajdes är ett socialterapeutiskt bykollektiv. Ett alternativt boende för människor i behov av stöd. På Hajdes finns möjlighet att anpassa boende och arbetsmöjligheter för varje individ. Vi har 16 platser i boende och 20 platser i daglig verksamhet. Läs mer på vår hemsida www.hajdes.se. Välkommen till vår gemenskap!      Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetet som medarbetare på Hajdes innebär att ge de boende stöd i deras hem vad gäller ADL, social träning, fritidsaktiviteter oc...

Vårdare

Läs mer Maj 25
Vår verksamhet Kungsängen i Nora AB tillhandahåller gruppbostäder för vuxna personer med funktionsnedsättning med beslut enligt LSS, personkrets 1. Gruppbostaden består av sex lägenheter och ligger i Hablingbo på södra Gotland. Nu söker vi semestervikarier med tjänstgöring dag/kväll/helg enligt schema Arbetsbeskrivning Vi arbetar målinriktat och individanpassat utifrån den placerande kommunens uppdrag. Vi arbetar utifrån ett professionellt förhållningssätt samt anpassar b...

Sommarvikarier Hajdes LSS verksamhet

Läs mer Maj 1
Hajdes är en LSS- verksamhet med socialterapeutisk inriktning som erbjuder boende och daglig verksamhet. Vi söker 5 sommarvikarier under perioden juli-augusti. Vikariaten har olika sysselsättningsgrad. I våra gruppbostäder har du som medarbetare ett omväxlande arbete. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ge stöd åt boende i alla de sysslor som ingår i skötseln av ett hem, av hygien, i social interaktion och i fritidsaktiviteter. I daglig verksamhet arbetar medarbetar...

Boendestödjare , sommarjobb

Läs mer Dec 20
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum. ARBETSUPPGIFTER Individ- och familjeomsorgen, Socialförvaltningen har till uppgift att utreda behov, fatta beslut och vidta åtgärder när det gäller barn som far illa och deras familjer, personer i beh...

Handledare på boende för ensamkommande unga , sommarjobb

Läs mer Mar 2
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum. Regionen driver i dagsläget elva HVB –hem för ensamkommande barn och ungdomar. Av dessa boenden är merparten placerade i Visby men det finns även boenden på Norra Gotland. Vill du göra skillnad genom at...

Fler lediga sommarjobb REGION GOTLAND - Gotland

Läs mer om fler lediga sommarjobb i Gotland från REGION GOTLAND.

Familjeutredare, sommarjobb

Läs mer Feb 26
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum. Ängsvillan HVB i Hemse är Region Gotlands utredningshem för familjer med barn i åldern 0 - 12 år. Utredningar och bedömningar görs av barns behov, föräldrars förmåga och faktorer i familj och miljö. ARBETSUPPGIFTER Som familjeu...

Arbetsterapeut, sommarjobb

Läs mer Jan 8
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Vi söker arbetsterapeutvikarier som är intresserade av att komma och arbeta med oss inom slutenvård i härliga Visby i sommar. Placering beslutas utifrån tidigare kompetens och erfarenhet. ARBETSUPP...

Undersköterska / boendeassistent natt , sommarjobb

Läs mer Feb 28
Som undersköterska/boendeassistent på natten arbetar du tillsammans med dina kollegor för att se till att våra äldre får en trygg tillvaro. Du kommer att ha en stor variation i arbetet där ingen natt är den andra lik. I arbetet kommer du dels att få möjligheten att hjälpa våra brukare med följande: - Nattillsyn - Medicinering - Nödvänliga vårdinsatser - Besvara och hjälpa till vid nödlarm Arbetet kommer även att innebära dialog med brukare och anhöriga samt viss dokumentatio...

Arbeta som boendeassistent i sommar och i höst

Läs mer Feb 22
Till sommaren söker socialförvaltningen ca 550 sommarvikarier inom äldreomsorgen och/eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Efter sommaren kommer vi att ha ett fortsatt behov av vikarier, så det finns stora möjligheter för dig som önskar fortsätta arbeta i höst. Inom äldreomsorgen kommer du att ge vård och omsorg till äldre, antingen i hemmet eller på ett anpassat boende. På Gotland har vi ett flertal äldreboenden och hemtjänstgrupper som arbetar för att ge äld...

Undersköterskor kortidsenheten , sommarjobb

Läs mer Maj 17
På kortidsenheten arbetar du tillsammans med dina kollegor för att ge brukare vård och omsorg utifrån deras individuella behov. Du kommer att ha en stor variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. I arbetet kommer du att få möjligheten att hjälpa de boende med exempelvis: - Medicinering - Påklädnad - Nödvänliga vårdinsatser - Social tid - Hygien som dusch och toalettbesök - Bistå med hjälp vid måltider Arbetet kommer även att innebära mycket dialog med brukare och an...

Sjuksköterska, sommarjobb

Läs mer Jan 22
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Vi erbjuder sommarjobb inom: Kardiologi, vård av patienter med hjärtinfarkt, rytmrubbningar och hjärtsvikt. Ett stort in- och utflöde av patienter på avdelningen bidrar till ett rörligt, roligt och var...

Undersköterskor korttidsenheten, sommarjobb

Läs mer Dec 9
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum. Kortidsenheten i Visby erbjuder korttidsplatser som är till för återhämtning efter sjukhusvistelse, växelvård för avlastning i hemmet eller till dem som är i väntan till ett anpassat boende. Varje år vårdas drygt 300 personer på enheten vilket stäl...

Undersköterska / boendeassistent natt , sommarjobb

Läs mer Maj 17
Som undersköterska/boendeassistent på natten arbetar du tillsammans med dina kollegor för att se till att våra äldre får en trygg tillvaro. Du kommer att ha en stor variation i arbetet där ingen natt är den andra lik. I arbetet kommer du dels att få möjligheten att hjälpa våra brukare med följande: - Nattillsyn - Medicinering - Nödvänliga vårdinsatser - Besvara och hjälpa till vid nödlarm Arbetet kommer även att innebära dialog med brukare och anhöriga samt viss dokumentatio...

Sjuksköterska/distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb

Läs mer Jan 19
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum. Målet med hemsjukvården är god och säker vård där patienterna känner sig trygga, delaktiga och väl bemötta. Hemsjukvården planeras utifrån geografiska områden. Organisationen för hemsjukvården är uppdelad...