Lediga sommarjobb Fogdaröd omsorg, vård & utbildning - Höör

Läs mer om lediga sommarjobb från Fogdaröd omsorg, vård & utbildning i Höör. Genom att klicka på en specifik yrkeskategori kan du hitta fler sommarjobb inom just den yrkeskategorin i Höör.

Sommarvikarier sökes till särskilda boenden inom SOL

Läs mer Feb 13
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning och tidigare erfarenhet inom särskilt boende - demens och korttid för äldre. Vi söker dig som förstår vikten av att skapa bärande relationer med humor, självdistans, tydlighet och värme. Du måste vara trygg med att hantera provocerad såväl som hotfulla våldsamma situationer. Den kunskap och erfarenhet du för med dig in i verksamheten kommer tillsammans med dina kolleger och team utgöra grunden för vår verksamhet. Vi lägger stor vi...

Sommarvikarier sökes till särskilda boenden inom LSS/Psykiatri

Läs mer Feb 17
Vi söker dig som vill arbeta med oss i sommar på Fogdaröd. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom särskilt boende LSS/Psykiatri. Vi söker dig som förstår vikten av att skapa bärande relationer med humor, självdistans, tydlighet och värme. Du som person ska vara lyhörd, prestigelös och arbeta lösningsfokuserat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska ha en god förmåga att kommunicera med arbetskollegor, brukare, anhöriga, företrädare mf.l. Vi arbetar i t...

LSS/Socialpsykiatri - Vikarier

Läs mer Sep 26
Mitt i Skåne, i naturskönt läge med skog och vatten runt knuten, ligger Fogdaröd, ett företag som har en hundraårig vårdtradition bakom sig och som utvecklat hög kvalitet i att möta och stödja varje enskild individ att använda och utveckla sina resurser. Fogdaröd är en ekonomisk förening som drivs utan vinstintresse.På Fogdaröd har vi enskilda platser i särskilt boende för psykiskt funktionsnedsatta, boenden för personer med demens med svår kognitiv svikt och omfattande behov...

Semestervikarie LSS / socialpsykiatri

Läs mer Feb 22
Dina arbetsuppgifter består i att ge de boende individuellt stöd och anpassning i deras dagliga liv, fritidsaktiviteter och delaktighet i samhället. I uppdraget ingår att medverka vid upprättandet, utförandet och uppföljning av de boendes individuella genomförandeplaner och mål, vilka är grunden i att kvalitetssäkra våra insatser utifrån brukarens individuella behov. I arbetet ingår också att dokumentera samt att samverka med företrädare, kommunerna och andra för personen vik...

Undersköterska

Läs mer Feb 20
Vi arbetar med personcentrerad omvårdnad, där fokus ligger på varje persons resurser. Vi arbetar i team och utgår från varje individs behov, förmågor och förutsättningar. Med stöd av senior Alert arbetar vi med att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen. BPSD demens är också ett kvalitetsregister vi använder oss av för att minska beteendestörning. Våra uppdragsgivare är kommunerna och du som kontaktman ska upprätta en genomförandeplan och kontinuerligt följ...

Undersköterska

Läs mer Feb 6
Vi arbetar med personcentrerad omvårdnad, där fokus ligger på varje persons resurser. Vi arbetar i team och utgår från varje individs behov, förmågor och förutsättningar. Med stöd av senior Alert arbetar vi med att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen. BPSD demens är också ett kvalitetsregister vi använder oss av för att minska beteendestörning. Våra uppdragsgivare är kommunerna och du som kontaktman ska upprätta en genomförandeplan och kontinuerligt följ...

Semestervikarie LSS / socialpsykiatri

Läs mer Feb 8
Dina arbetsuppgifter består i att ge de boende individuellt stöd och anpassning i deras dagliga liv, fritidsaktiviteter och delaktighet i samhället efter individuellt satta mål. I uppdraget ingår att medverka i upprättandet, utförandet och uppföljning av genomförandeplaner, vilket är grunden i att kvalitetssäkra våra insatser utifrån brukarens individuella behov. I arbetet ingår också att dokumentera samt att samverka med företrädare, kommunerna och andra för personen viktiga...

Handledare till HVB för ungdomar inom Fogdaröd omsorg , vård & utbildning

Läs mer Mar 23
Vi är ett HVB hem för ungdomar mellan 12-19år som behöver stöd och struktur i sin vardag för att få hjälp med sina psykosociala problem men även uppnå ett liv fritt från missbruk och kriminalitet. Vår främsta uppdragsgivare är socialtjänster över hela landet. I huvudsak inriktar vi oss på att behandla utåtagerande beteende. Ungdomarna är placerade utifrån socialtjänstlagen (SoL) eller lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Målgruppen är utmanande med komplex ...

Sommarvikarier Undersköterskor / Vårdbiträden / LSS Handledare

Läs mer Jan 13
Till sommaren 2017, söker vi på Fogdaröd, omsorg, vård och utbildning dig som vill ha ett viktigt och roligt sommarjobb. Vill du jobba med att hjälpa människor ska du jobba hos oss. Hos oss jobbar du med äldre eller funktionsnedsatta människor på gruppboende, i servicelägenhet eller på demensboende. Det här jobbet innebär att du kommer att få värdefulla erfarenheter i mötet med olika människor. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att hjälpa människor med vardagliga sysslor s...

Vikarierande sjuksköterska under sommaren 2017

Läs mer Jan 13
Vi arbetar utifrån Fogdaröds värdegrund. Därför måste du kunna skapa trygghet, ha ett gott bemötande, vara kreativ och se till helheten. Du är ansvarig för planering, genomförande och uppföljning av de sjukvårdsinsatser som ges. Sjuksköterskan har en viktig handledande och utbildande roll gentemot våra undersköterskor. Sjuksköterskan har ett särskilt ansvar för att samordna varje enskild kunds/vårdtagares hela behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Sjuksköterskans breda ko...

Undersköterska / vårdbiträde

Läs mer Jun 23
Vi söker fler semestervikarier med möjlighet till längre vikariat i höst. Fogdaröd omsorg, vård & utbildning - ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Vi söker sommarvikarier från och med vecka 30. Vi har 29 demensplatser. Vi är cirka 30 personal Vi har engagerad personal Vi har hög kompetens Vi har glädje Vi har god etik Vi tror på människors kapacitet. Vad har du? Känsla för flexibilitet Engagemang Redo att ta i utmaningar Gärna erfarenhet av likn...

Undersköterskor och handledare

Läs mer Apr 18
Söker du ett innehållsrikt, lärorikt, och berikande vikariat över sommaren så ska du läsa denna annons. Du kanske studerar inom området och behöver helt enkelt praktisera dina kunskaper så här långt. Vi behöver fler blivande eller redan utbildade undersköterskor och handledare till våra boenden inom demens och LSS. Mitt i Skåne, i naturskönt läge med skog och vatten runt knuten, ligger Fogdaröd - ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Fogdaröd är ett f...

Handledare till HVB för ungdomar inom Fogdaröd omsorg , vård & utbildning

Läs mer Mar 18