Sommarjobb: LSS/Socialpsykiatri - Vikarier

Läs mer om sommarjobbet LSS/Socialpsykiatri - Vikarier i Höör. Längre ned på sidan kan du också hitta ifall det finns fler sommarjobb i Höör inom samma yrke eller från samma företag.

Publicerad: 2019-09-26 // Varaktighet: Deltid

Mitt i Skåne, i naturskönt läge med skog och vatten runt knuten, ligger Fogdaröd, ett företag som har en hundraårig vårdtradition bakom sig och som utvecklat hög kvalitet i att möta och stödja varje enskild individ att använda och utveckla sina resurser. Fogdaröd är en ekonomisk förening som drivs utan vinstintresse.På Fogdaröd har vi enskilda platser i särskilt boende för psykiskt funktionsnedsatta, boenden för personer med demens med svår kognitiv svikt och omfattande behov och bostäder med särskild service inom LSS och daglig verksamhet. Boendet ligger med gång och cykelavstånd till Höörs centrum och tågstation.Fogdaröds systema¬tiska kvalitetsarbete syftar till att det som är fastställt och reglerat enligt lag, uppnås på ett kvalitetssäkert sätt. Systematiskt kvalitetsarbete är ett utav Fogdaröds strategiska mål. De gemensamma ledorden på Fogdaröd är-Trygghet-Glädje-Delaktighet-Tillit-Ansvar.www.fogdarod.se (http://fogdarod.se) Välkommen till Fogdaröd.Tillsammans med oss kommer du självklart att arbeta med brukaren i fokus, med målsättning om att stödja och förverkliga dennes vilja och behov. Vi söker dig som är trygg och förstår vikten av att skapa bärande relationer med humor, självdistans, tydlighet och värme. Du ska ha förmåga att se helheten och kunna samverka med andra yrkesgrupper i teamet kring de boende. Som person är du lyhörd prestigelös med lösningsfokuserat arbetssätt. Du är flexibel, självständig och har förmåga att enkelt anpassa dig efter uppkomna situationer. Dina arbetsuppgifter består i att ge de boende individuellt stöd och anpassning i deras dagliga liv, fritidsaktiviteter och delaktighet i samhället. I uppdraget ingår att medverka vid upprättandet, utförandet och uppföljning av de boendes individuella genomförandeplaner och mål, vilka är grunden i att kvalitetssäkra våra insatser utifrån brukarens individuella behov. I arbetet ingår också att dokumentera samt att samverka med företrädare, kommunerna och andra för personen viktiga kontakter.

Alla platsannonser →

Fler lediga sommarjobb Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare - Höör

Läs mer om fler lediga sommarjobb i Höör som Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare .

Semestervikarie LSS / socialpsykiatri

Läs mer Feb 8
Dina arbetsuppgifter består i att ge de boende individuellt stöd och anpassning i deras dagliga liv, fritidsaktiviteter och delaktighet i samhället efter individuellt satta mål. I uppdraget ingår att medverka i upprättandet, utförandet och uppföljning av genomförandeplaner, vilket är grunden i att kvalitetssäkra våra insatser utifrån brukarens individuella behov. I arbetet ingår också att dokumentera samt att samverka med företrädare, kommunerna och andra för personen viktiga...

Specialuppdrag för gymnasieungdomar folkbokförda i Höörs kommun

Läs mer Feb 2
Brinner du för olika framtidsfrågor? Då har vi jobbet för dig! Höörs kommun erbjuder nu fyra ungdomar ett specialuppdrag i sommar med fokus på tobaksförebyggande arbete. Arbetet utgår från tobakskonventionen och Agenda 2030. Syftet med arbetet är att skapa ungdomsdelaktighet, öka kunskapen och kunskapsspridningen om tobakens skadeverkningar på både människor och miljö. Sommarjobbet är en viktig del för att nå regeringens mål att göra Sverige tobaksfritt 2025. Anti-tobak...

Semestervikarie LSS / socialpsykiatri

Läs mer Feb 22
Dina arbetsuppgifter består i att ge de boende individuellt stöd och anpassning i deras dagliga liv, fritidsaktiviteter och delaktighet i samhället. I uppdraget ingår att medverka vid upprättandet, utförandet och uppföljning av de boendes individuella genomförandeplaner och mål, vilka är grunden i att kvalitetssäkra våra insatser utifrån brukarens individuella behov. I arbetet ingår också att dokumentera samt att samverka med företrädare, kommunerna och andra för personen vik...

Fler lediga sommarjobb Fogdaröd omsorg, vård & utbildning - Höör

Läs mer om fler lediga sommarjobb i Höör från Fogdaröd omsorg, vård & utbildning.

Undersköterska / vårdbiträde

Läs mer Jun 23
Vi söker fler semestervikarier med möjlighet till längre vikariat i höst. Fogdaröd omsorg, vård & utbildning - ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Vi söker sommarvikarier från och med vecka 30. Vi har 29 demensplatser. Vi är cirka 30 personal Vi har engagerad personal Vi har hög kompetens Vi har glädje Vi har god etik Vi tror på människors kapacitet. Vad har du? Känsla för flexibilitet Engagemang Redo att ta i utmaningar Gärna erfarenhet av likn...

Handledare till HVB för ungdomar inom Fogdaröd omsorg , vård & utbildning

Läs mer Mar 23
Vi är ett HVB hem för ungdomar mellan 12-19år som behöver stöd och struktur i sin vardag för att få hjälp med sina psykosociala problem men även uppnå ett liv fritt från missbruk och kriminalitet. Vår främsta uppdragsgivare är socialtjänster över hela landet. I huvudsak inriktar vi oss på att behandla utåtagerande beteende. Ungdomarna är placerade utifrån socialtjänstlagen (SoL) eller lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Målgruppen är utmanande med komplex ...

Undersköterskor och handledare

Läs mer Apr 18
Söker du ett innehållsrikt, lärorikt, och berikande vikariat över sommaren så ska du läsa denna annons. Du kanske studerar inom området och behöver helt enkelt praktisera dina kunskaper så här långt. Vi behöver fler blivande eller redan utbildade undersköterskor och handledare till våra boenden inom demens och LSS. Mitt i Skåne, i naturskönt läge med skog och vatten runt knuten, ligger Fogdaröd - ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Fogdaröd är ett f...

Vikarierande sjuksköterska under sommaren 2017

Läs mer Jan 13
Vi arbetar utifrån Fogdaröds värdegrund. Därför måste du kunna skapa trygghet, ha ett gott bemötande, vara kreativ och se till helheten. Du är ansvarig för planering, genomförande och uppföljning av de sjukvårdsinsatser som ges. Sjuksköterskan har en viktig handledande och utbildande roll gentemot våra undersköterskor. Sjuksköterskan har ett särskilt ansvar för att samordna varje enskild kunds/vårdtagares hela behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Sjuksköterskans breda ko...

Semestervikarie LSS / socialpsykiatri

Läs mer Feb 8
Dina arbetsuppgifter består i att ge de boende individuellt stöd och anpassning i deras dagliga liv, fritidsaktiviteter och delaktighet i samhället efter individuellt satta mål. I uppdraget ingår att medverka i upprättandet, utförandet och uppföljning av genomförandeplaner, vilket är grunden i att kvalitetssäkra våra insatser utifrån brukarens individuella behov. I arbetet ingår också att dokumentera samt att samverka med företrädare, kommunerna och andra för personen viktiga...

Undersköterska

Läs mer Feb 6
Vi arbetar med personcentrerad omvårdnad, där fokus ligger på varje persons resurser. Vi arbetar i team och utgår från varje individs behov, förmågor och förutsättningar. Med stöd av senior Alert arbetar vi med att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen. BPSD demens är också ett kvalitetsregister vi använder oss av för att minska beteendestörning. Våra uppdragsgivare är kommunerna och du som kontaktman ska upprätta en genomförandeplan och kontinuerligt följ...

Sommarvikarier Undersköterskor / Vårdbiträden / LSS Handledare

Läs mer Jan 13
Till sommaren 2017, söker vi på Fogdaröd, omsorg, vård och utbildning dig som vill ha ett viktigt och roligt sommarjobb. Vill du jobba med att hjälpa människor ska du jobba hos oss. Hos oss jobbar du med äldre eller funktionsnedsatta människor på gruppboende, i servicelägenhet eller på demensboende. Det här jobbet innebär att du kommer att få värdefulla erfarenheter i mötet med olika människor. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att hjälpa människor med vardagliga sysslor s...

Undersköterska

Läs mer Feb 20
Vi arbetar med personcentrerad omvårdnad, där fokus ligger på varje persons resurser. Vi arbetar i team och utgår från varje individs behov, förmågor och förutsättningar. Med stöd av senior Alert arbetar vi med att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen. BPSD demens är också ett kvalitetsregister vi använder oss av för att minska beteendestörning. Våra uppdragsgivare är kommunerna och du som kontaktman ska upprätta en genomförandeplan och kontinuerligt följ...

Semestervikarie LSS / socialpsykiatri

Läs mer Feb 22
Dina arbetsuppgifter består i att ge de boende individuellt stöd och anpassning i deras dagliga liv, fritidsaktiviteter och delaktighet i samhället. I uppdraget ingår att medverka vid upprättandet, utförandet och uppföljning av de boendes individuella genomförandeplaner och mål, vilka är grunden i att kvalitetssäkra våra insatser utifrån brukarens individuella behov. I arbetet ingår också att dokumentera samt att samverka med företrädare, kommunerna och andra för personen vik...