Sommarjobb: Sommarjobb, Inventerare bäckar på teknik- och fastighetsavdelningen

Läs mer om sommarjobbet Sommarjobb, Inventerare bäckar på teknik- och fastighetsavdelningen i Karlstad. Längre ned på sidan kan du också hitta ifall det finns fler sommarjobb i Karlstad inom samma yrke eller från samma företag.

Publicerad: 2020-02-13 // Varaktighet: Heltid

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Karlstad är en attraktiv tillväxtkommun och en motor i Värmland med drygt 90 000 invånare och 7000 medarbetare som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Vi har stort fokus på tillväxt och långsiktig hållbar utveckling. Vårt arbete bygger på helhetssyn och vi arbetar tillsammans inom koncernen för att våra tjänster och vår service ska bli så bra som möjligt för dem vi är till för, det vill säga Karlstadsborna,

På teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent dricksvatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar kommunens fastigheter och ansvarar även för den interna servicen till kommunens verksamheter. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar.ARBETSUPPGIFTER
Som inventerare av bäckar kommer du utföra arbete främst utomhus, men även inomhus framför datorn. Arbetet kommer ligga till grund för en underhållsplan av kommunens bäckar och ett flertal olika parametrar behöver identifieras och noteras.

Arbetet innebär att bäckarna beskrivs i fält och allting sammanställs sedan hemma på kontoret. Vid fältbesöket görs en kort beskrivning av växtligheten/vegetationen kring diket/bäcken och hur bäcken/diket meandrar. Vid fältbesöket noteras om det identifieras igenväxning eller någon typ av hinder (träd i vattnet, skräp, sediment ansamling, bäverdamm mm), eventuell förekomst av små skred eller underminerade träd längs sträckan. Inlopp till dagvattenledning och utlopp till dagvattendiken eller recipient kontrolleras och dokumenteras. Även brunnar och dess funktion gås igenom. Arbetet avslutas med att lämpliga åtgärder beskrivs för respektive bäck, till exempel anges där det behöver rensas, röjas sly, klippas vegetation och där det eventuellt finns behov av att ta bort sediment.

Du kommer mestadels arbeta ensam när du är ute i fält, men det finns kollegor att rådfråga om olika sakfrågor.

Vår önskan är att du är hos oss 6-8 veckor med start tidigt i juni för möjlighet till upplärning före semestrar.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har utbildning inom samhällsbyggnad, geoteknik, naturvård, eller VA.
Du är intresserad och har erfarenhet av utomhusarbete, eller inventeringar av något slag.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du är självgående och kommunikativ då en del av arbetet kommer vara att möta de människor som bor längs med de bäckar/dagvattendiken som inventeras.

Tjänsten kräver B-körkort.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Alla platsannonser →

Fler lediga sommarjobb - Karlstad

Tyvärr fanns det inga andra lediga sommarjobb i Karlstad som .

Fler lediga sommarjobb Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen - Karlstad

Läs mer om fler lediga sommarjobb i Karlstad från Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Säsongsarbetare – Parkarbetare

Läs mer Feb 13
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. På teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent dricksvatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar...

Sommarjobb , Inventerare på teknik - och fastighetsförvaltningen

Läs mer Feb 15
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. På teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent dricksvatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar...

Säsongsarbetare – Växthusarbetare , parkarbetare

Läs mer Feb 13
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. På teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent dricksvatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar...

Sommarjobb - ekonomiadminstratör

Läs mer Feb 13
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. På teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent dricksvatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar...

Sommarjobb. Informatör vid vattentornet Kronoparken

Läs mer Feb 13
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. På teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent dricksvatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar...

Säsongsarbetare - Maskinförare för vattning av sommarblommor och träd

Läs mer Feb 13
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. På teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent dricksvatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar...

Sommarjobb, Servicepersonal/städare på teknik- och fastighetsförvaltningen

Läs mer Feb 14
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Karlstad är en attraktiv tillväxtkommun och en motor i Värmland med drygt 90 000 invånare och 7000 medarbetare som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. Vi har stort fokus på tillväxt och långsiktig hållbar utveckling. Vårt arbete bygger på helhetssyn och vi arbetar tillsammans inom koncernen för at...

Sommarjobb, Drifttekniker avlopp på teknik- och fastighetsförvaltningen

Läs mer Feb 12
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Karlstad är en attraktiv tillväxtkommun och en motor i Värmland med drygt 90 000 invånare och 7000 medarbetare som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. Vi har stort fokus på tillväxt och långsiktig hållbar utveckling. Vårt arbete bygger på helhetssyn och vi arbetar tillsammans inom koncernen för at...

Säsongsarbete - parkarbete

Läs mer Feb 14
Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Karlstad är en attraktiv tillväxtkommun och en motor i Värmland med drygt 90 000 invånare och 7000 medarbetare som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. Vi har stort fokus på tillväxt och långsiktig hållbar utveckling. Vårt arbete bygger på helhetssyn och vi arbetar tillsammans inom koncernen för at...