Lediga sommarjobb Malmö kommun - Malmö

Läs mer om lediga sommarjobb från Malmö kommun i Malmö. Genom att klicka på en specifik yrkeskategori kan du hitta fler sommarjobb inom just den yrkeskategorin i Malmö.

Sommarjobb som stödassistent till Team för stöd och service

Läs mer Jan 14
Ref: 20213288 Arbetsuppgifter Som stödassistent ger du stöd och service efter brukarens behov och önskemål. Arbetsuppgifterna hos brukarna kan därför variera. Du utför omvårdnad, stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Insatserna syftar till att främja brukarens integritet, självbestämmande och delaktighet i samhället. Du samverkar med brukarens nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners. I arbetsuppgifterna ingår också dokumentation i våra verksamh...

Sommarjobb på korttidsboende enligt LSS

Läs mer Jan 14
Ref: 20213288 Arbetsuppgifter Gemensamt för allt arbete hos oss är att individuellt bemöta varje brukare så att hen får det stöd och den service eller omvårdnad som efterfrågas. I våra verksamheter kan omvårdnadsinsatserna vara omfattande och på några kan utåtagerande beteende förekomma. På våra barnboende och korttidshem förväntas du hjälpa och stödja barnen/ungdomarna respektive de vuxna med omvårdnad, vardags-, fritids- och kulturaktiviteter utifrån deras specifika styr...

Sommarjobb i daglig verksamhet LSS

Läs mer Jan 14
Ref: 20213288 Arbetsuppgifter Vill du sommarjobba på en arbetsplats där du gör skillnad varje dag? Tveka inte att söka detta spännande arbete hos oss. I daglig verksamhet aktiverar och handleder du brukare med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller förvärvad hjärnskada i deras dagliga verksamhet. Din roll som aktivitetsledare innebär ett brukarnära arbete, att delta i det vardagliga arbetet tillsammans med brukare. Omvårdnadsuppgifter utifrån brukarens stödbehov ...

Sommarjobb i LSS-boende

Läs mer Jan 14
Ref: 20213288 Arbetsuppgifter Gemensamt för allt arbete hos oss är att individuellt bemöta varje brukare så att hen får det stöd och den service eller omvårdnad som efterfrågas. På vissa boende är omvårdnadsinsatserna omfattande och på några kan utåtagerande beteende förekomma.  Ditt uppdrag är hjälpa och stödja de boende med omvårdnad, vardags-, fritids- och kulturaktiviteter så att brukarna kan vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar. I arbetsuppgift...

Sommarjobb inom personlig assistans

Läs mer Jan 14
Ref: 20213288 Arbetsuppgifter Som personlig assistent ger du stöd och service efter brukarnas behov och önskemål. Arbetsuppgifterna hos olika brukare kan därför variera. Du utför omvårdnad, stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Insatserna syftar till att främja brukarens integritet, självbestämmande och delaktighet i samhället enligt LSS-lagens intentioner. Du samverkar med brukarens nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners. I arbetsuppgiftern...

Sommarjobb inom socialpsykiatrin/stödhusen

Läs mer Jan 14
Ref: 20213288 Arbetsuppgifter Våra verksamheters övergripande mål är att ha brukarens behov i centrum. Din uppgift är att stödja, aktivera och handleda personer i deras vardag och därigenom skapa meningsfullhet och ge trygghet. Du ser brukarnas specifika styrkor, intressen, behov samt bidrar till utveckling av dessa. Som undersköterska, stödassistent eller stödpedagog är det din uppgift att uppfylla målen i SoL och LSS-lagen kring självbestämmande, delaktighet och integrit...

Vi söker avancerade undersköterskor och sjuksköterskestudenter i sommar!

Läs mer Jan 21
Ref: 20220082 Har du mångårig erfarenhet som undersköterska eller studerar du till sjuksköterska och läser just nu på termin fem? Då är detta sommarjobbet för dig!  Arbetsuppgifter Välkommen till Hemsjukvården i Malmö Stad som består av åtta sektioner, Folkets park, Arenan, Kungsparken, Katrinetorp 1, Katrinetorp 2, Kalkbrottet, Bulltofta 1 och Bulltofta 2. Vi söker nu avancerade undersköterskor inför sommaren. Vi är en sammanhållen hemsjukvård med engagerade chefer och ...

Hemsjukvården söker Undersköterskor och studerande Sjuksköterskor i sommar!

Läs mer Jan 14
Ref: 20220082 Studerar du till sjuksköterska eller har du mångårig erfarenhet som undersköterska? Då kan detta vara sommarjobbet för dig!  Arbetsuppgifter Välkommen till Hemsjukvården i Malmö Stad som består av åtta sektioner, Folkets park, Arenan, Kungsparken, Katrinetorp 1, Katrinetorp 2, Kalkbrottet, Bulltofta 1 och Bulltofta 2. Vi söker nu undersköterskor inför sommaren. Vi är en sammanhållen hemsjukvård med engagerade chefer och medarbetare och vi erbjuder ett omväx...

Äldreomsorgen söker vikarier inför sommaren 2022!

Läs mer Jan 12
Ref: 20211879 Är du utbildad undersköterska eller har erfarenhet inom vården? Se hit!   Vi söker fler fantastiska medarbetare som vill arbeta som timavlönad eller månadsanställd vikarie hos oss i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen under våren och sommaren 2022!   Arbetsuppgifter  I uppdraget ingår att vårda det sjuka, ta tillvara på det friska och göra människors vardag enklare och bättre. Det innebär bland annat att du hjälper till med personlig omvårdnad så som dus...

Sommarvikarierande kockar till Kostenheten

Läs mer Jan 12
Ref: 20220060 Välkommen till Kostenheten! Nu söker vi kockar som vill arbeta i köken inom äldreomsorgen i sommar. God, vällagad och näringsriktig mat är en viktig del av omvårdnaden och välbefinnandet hos matgäster inom hälsa- vård och omsorgsförvaltningen. Varje dag är viktigast och mat är både höjdpunkter och guldstunder.  Arbetsuppgifter Som kock på våra enheter har du varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Du jobbar dagtid och vissa helger där du hanterar en bre...

Sommarvikarierande Biståndshandläggare

Läs mer Jan 12
Ref: 20213097 Nu söker vi semestervikarierande biståndshandläggare till våra verksamheter i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen sommaren 2022! Hos oss har du möjlighet att börja arbeta som timvikarie redan under våren och vi erbjuder individuell introduktion med mentorskap. Vi sitter i ljusa och fina lokaler i centrala Malmö med närhet till butiker och restauranger, samt goda kollektiva förbindelser. Välkommen till avdelning för Myndighet! Arbetsuppgifter Som bistånds...

Sommarjobba som arbetsterapeut och fysioterapeut!

Läs mer Jan 12
Ref: 20213204 Välkommen med din intresseanmälan om att sommarjobba som arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast hos oss!  Arbetsuppgifter Som arbetsterapeut eller fysioterapeut i Malmö stad skapar du goda förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du arbetar i team tillsammans med övriga yrkeskategorier och arbetet tar utgångspunkt från den enskildes behov, personliga förutsättningar och delaktighet. Som legitimerad fysioterapeut/...

Sommarvikarierande fysioterapeuter och arbetsterapeuter till SVU/Korttid!

Läs mer Jan 12
Ref: 20213431 Myndighetsavdelningen i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är en relativt ny avdelning. Avdelningen består av tre enheter varav en ansvarar för samverkan och planering vid utskrivning från slutenvården samt uppföljning av korttidsbeslut. Enheten består av tre sektioner med tvärprofessionella team innefattande biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/ sjukgymnaster och assistent. Professionerna i teamet beslutar utifrån sina up...

Stödpedagoger och stödassistenter till koloniverksamhet enligt LSS

Läs mer Jan 10
Ref: 20213316 Arbetsuppgifter Aktivera och handleda personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning under deras kolonivistelse. Delta i det vardagliga arbetet tillsammans med övrig personal, omvårdnadsuppgifter förekommer. Tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Dokumentera enskilt och tillsammans med övrig personal. Vid behov vara ett stöd i dokumentationsarbetet för kolleger. Personalens roll in...

Sommarjobb LSS Korttid 2021

Läs mer Jan 14
Ref: 20202853 Arbetsuppgifter Gemensamt för allt arbete hos oss är att individuellt bemöta varje brukare så att hen får det stöd och den service eller omvårdnad som efterfrågas. På vissa boende är omvårdnadsinsatserna omfattande och på några kan utåtagerande beteende förekomma.  Ditt uppdrag är hjälpa och stödja de boende med omvårdnad, vardags-, fritids- och kulturaktiviteter så att brukarna kan vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar. I arbetsuppgift...

Sommarjobb Personlig Assistans 2021

Läs mer Jan 14
Ref: 20202853 Arbetsuppgifter Som personlig assistent ger du stöd och service efter brukarnas behov och önskemål. Arbetsuppgifterna hos olika brukare kan därför variera. Du utför omvårdnad, stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Insatserna syftar till att främja brukarens integritet, självbestämmande och delaktighet i samhället enligt LSS-lagens intentioner. Du samverkar med brukarens nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners. I arbetsuppgifte...

Sommarjobb Team för stöd och service 2021

Läs mer Jan 14
Ref: 20202853 Arbetsuppgifter Som stödassistent ger du stöd och service efter brukarens behov och önskemål. Arbetsuppgifterna hos brukarna kan därför variera. Du utför omvårdnad, stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Insatserna syftar till att främja brukarens integritet, självbestämmande och delaktighet i samhället. Du samverkar med brukarens nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners. I arbetsuppgifterna ingår också dokumentation i våra verksa...

Sommarjobb Socialpsykiatrin/stödhusen 2021

Läs mer Jan 14
Ref: 20202853 Arbetsuppgifter Våra verksamheters övergripande mål är att ha brukarens behov i centrum. Din uppgift är att stödja, aktivera och handleda personer i deras vardag och därigenom skapa meningsfullhet och ge trygghet. Du ser brukarnas specifika styrkor, intressen, behov samt bidrar till utveckling av dessa. Som undersköterska, stödassistent eller stödpedagog är det din uppgift att uppfylla målen i LSS-lagen kring självbestämmande, delaktighet och integritet för ...

Sommarjobb Daglig verksamhet enligt LSS 2021

Läs mer Jan 15
Ref: 20202853 Arbetsuppgifter Vill du sommarjobba på en arbetsplats där du gör skillnad varje dag? Tveka inte att söka detta spännande arbete hos oss. I daglig verksamhet aktiverar och handleder du brukare med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller förvärvad hjärnskada i deras dagliga verksamhet. Din roll som aktivitetsledare innebär ett brukarnära arbete, att delta i det vardagliga arbetet tillsammans med brukare. Omvårdnadsuppgifter utifrån brukarens stödbehov f...

Sommarjobb LSS-Boende 2021

Läs mer Jan 15
Ref: 20202853 Arbetsuppgifter Gemensamt för allt arbete hos oss är att individuellt bemöta varje brukare så att hen får det stöd och den service eller omvårdnad som efterfrågas. På vissa boende är omvårdnadsinsatserna omfattande och på några kan utåtagerande beteende förekomma.  Ditt uppdrag är hjälpa och stödja de boende med omvårdnad, vardags-, fritids- och kulturaktiviteter så att brukarna kan vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar. I arbetsuppgift...

Vi söker sommarvikarier- fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Läs mer Maj 21
Ref: 20211440 Arbetsuppgifter Som arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast i Malmö stad skapar du goda förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du arbetar i team tillsammans med övriga yrkeskategorier och arbetet tar utgångspunkt från den enskildes behov, personliga förutsättningar och delaktighet. Som arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast inom Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SVU) och korttid är...

Stödpedagoger och stödassistenter till koloniverksamhet enligt LSS

Läs mer Maj 3
Ref: 20202779 Arbetsuppgifter Aktivera och handleda personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning under deras kolonivistelse. Delta i det vardagliga arbetet tillsammans med övrig personal, omvårdnadsuppgifter förekommer. Tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Dokumentera enskilt och tillsammans med övrig personal. Vid behov vara ett stöd i dokumentationsarbetet för kolleger. Personalens roll in...

Sommarvikarierande Biståndshandläggare

Läs mer Jan 13
Ref: 20202847 Nu söker vi semestervikarierande biståndshandläggare till våra verksamheter i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen sommaren 2021. Du kan även erbjudas möjlighet att börja arbeta som timvikarie under våren och vi erbjuder individuell introduktion med mentorskap. Vi sitter i ljusa och nyrenoverade lokaler i centrala Malmö på Storgatan, nära kollektivtrafik. Arbetsuppgifter Som biståndshandläggare arbetar du med myndighetsutövning inom Socialtjänstlagen (SoL)....

Sjuksköterskor till sommaren

Läs mer Jan 13
Ref: 20202921 Inför sommaren 2021 söker Hälsa vård och Omsorgsförvaltningen vikarierande sjuksköterskor till våra verksamheter. I alla våra verksamheter samverkar du som sjuksköterska i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt som råd och stöd för övriga professioner i teamet runt patienten. Nedan kan du läsa mer om våra olika HSL verksamhet...

Intresseanmälan för sommarjobb som arbetsterapeut och fysioterapeut!

Läs mer Jan 13
Ref: 20210041 Välkommen med din intresseanmälan om att sommarjobba som arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast hos oss!  Arbetsuppgifter Som arbetsterapeut eller fysioterapeut i Malmö stad skapar du goda förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du arbetar i team tillsammans med övriga yrkeskategorier och arbetet tar utgångspunkt från den enskildes behov, personliga förutsättningar och delaktighet. Som legitimerad fysioterapeut/...

Sommarvikarierande kock till Kostenheten

Läs mer Jan 13
Ref: 20210077 Arbetsuppgifter Vi kan erbjuda ett meningsfullt och viktigt sommarjobb i köken inom äldreomsorgen! Som kock på våra enheter har du varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Du jobbar dagtid och vissa helger där du hanterar en bred variation av mat och specialkost. I arbetsuppgifterna ingår egenkontroller, beställningar, att ta emot varuleveranser med mera. Även städning och renhållning av kökets utrymmen ingår i arbetsuppgifterna. Kvalifikationer Vi söker ...

Vi söker sommarvikarier till Covid-teamet i Malmö stad!

Läs mer Maj 17
Ref: 20210539 Malmö stads covid-team behöver sommarvikarier! Covid-teamet arbetar med brukare och patienter inom hemtjänst och hemsjukvård som drabbats av covid-19. Covid-teamet utgår från lokaler på Lundavägens korttidsboende där du kommer att ha din närmaste chef men arbetar i hela Malmö. Var med och hjälp Malmös äldre som drabbats av corona! Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta hos brukare och patienter i hemtjänsten och hemsjukvården som uppvisar symptom på el...

Lärare ma/no åk 7-9 till Pilbäckskolan

Läs mer Maj 19
Ref: 20211441 Arbetsuppgifter Vill du vara med i skolutvecklingen på Pilbäcksskolan! Vi söker nu en ny kollega som tillsammans med oss vill vara med och utveckla vår skola. Vi sätter stort värde på kollegialt lärande och att vi tillsammans jobbar för att upprätta och bibehålla en god arbetsmiljö för både elever och personal. Du kommer att undervisa i ämnena ma, no och tk i åk 7-9. Vi ser gärna att du har en kreativ och varierad undervisning med syfte att hitta strategier ...

Sommarvikariat som kock/kokerska sökes till Förskoleförvaltningen

Läs mer Maj 7
Ref: 20211290 Om arbetsplatsen Med anledning av pågående pandemi kommer fler förskolor hålla öppet i sommar då färre sammanslagningar av verksamheter kommer att ske. Vi söker därför nu flexibla kockar som kan arbeta under sommaren för att täcka frånvaro i våra förskolekök. Du ska ha möjlighet att se Malmö stad som din arbetsplats och kunna ta dig till förskolor där det finns behov. I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi h...

Vill du jobba på bad i sommar? Läs då vidare!

Läs mer Mar 22
Ref: 20210709 Arbetsuppgifter Är du ute efter ett sommarjobb och finns tillgänglig för jobb 1 juni-31 augusti? Då är det just dig vi söker till våra bad! Vi letar just nu efter badvärdar, kafépersonal och aktivitetsledare till våra bad. Vi är intresserade av personer som vill jobba både hel-och deltid. Som badvärd arbetar du med att ge service till våra besökare, övervaka säkerheten samt att se till att badets miljö är ren och fräsch. Att hålla i olika aktiviteter som til...

Vill du jobba som idrottsplatsvaktmästare i sommar?

Läs mer Mar 24
Ref: 20210752 Arbetsuppgifter Just nu söker Fritidsförvaltningen personer som vill arbeta som idrottsplatsvaktmästare i sommar, låter detta intressant? Läs då vidare! Som idrottsplatsvaktmästare på Fritidsförvaltningen arbetar du främst med drift och skötsel av Malmö stads idrottsanläggningar. Det är ditt ansvar att se till så att våra lokaler och grönytor är i utmärkt skick för att Malmöborna ska uppleva hög kvalitét på våra anläggningar samt att föreningarna ska ha bästa...

Sommar- och timvikarier till Kriscentrums skyddade boenden

Läs mer Mar 25
Ref: 20210760 Arbetsuppgifter Vi söker nu sommar- och timvikarier till Kriscentrum Boende heder och Kriscentrum Boende, två verksamheter inom avdelning Insats. Kriscentrum Boende heder är ett HVB (hem för vård eller boende) för flickor och unga kvinnor i åldern 16–22 år som är utsatta för hedersvåld och som har ett skyddsbehov. Kriscentrum Boende är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Alla placeringar sker via socialtjänsten, både planerat och akut. ...

Sommarvik för behandling- och utredningsarbete till Enebacken, dag/natt

Läs mer Mar 23
Ref: 20210733 Arbetsuppgifter Behandling: Att utifrån uppdrag av placerade socialtjänst arbeta med samspelsbehandling med syfte att stärka föräldraförmågan och främja en god anknytning mellan barn och föräldrar. Behandlingen utgår från barnets individuella behov och syftar till att ge barnet en tydlig, förutsägbar och därigenom begriplig vardaglig situation för att möjliggöra en positiv psykosocial utveckling. Behandlingen sker på avdelning mellan 3-6 månader beroende ...

Kommunvägledare -sommar

Läs mer Mar 15
Ref: 20210585 Arbetsuppgifter Kontaktcenter är vägen in till Malmö stad för medborgaren för att enklare och snabbare få svar på sina frågor. Vårt uppdrag är att optimera tillgänglighet, service och bemötande samt stärka medborgarens möjlighet till likvärdig service. Verksamheten består idag av ca 40 kommunvägledare som möter medborgaren via telefon, epost, chatt, sociala medier eller i ett fysiskt möte på Rosengård och Stadshuset. Vi söker nu 5 vikarier för att bemanna upp...

Vi söker sommarvikarier till Covid-teamet i Malmö stad!

Läs mer Mar 10
Ref: 20210539 Malmö stads covid-team behöver sommarvikarier! Covid-teamet arbetar med brukare och patienter inom hemtjänst och hemsjukvård som drabbats av covid-19. Covid-teamet utgår från lokaler på Lundavägens korttidsboende där du kommer att ha din närmaste chef men arbetar i hela Malmö. Var med och hjälp Malmös äldre som drabbats av corona! Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta hos brukare och patienter i hemtjänsten och hemsjukvården som uppvisar symptom på el...

Personalförstärkning inom Markskötsel sommar 2021

Läs mer Feb 26
Ref: 20210453 Arbetsuppgifter Kommuntekniks enhet Markskötsel söker personalförstärkning till sommaren 2021. Hos oss är du med och sköter västra Malmös utemiljö: parker, gator, torg, stränder, blomsterprogram och runt offentliga byggnader. Vi söker dig som vill arbeta med park- och grönyteskötsel, renhållningsarbete och/eller traktorer och maskiner. Skötseln innefattas bl.a. av ogräsrensning, manuell- och maskinell renhållning, skötsel av gräsytor, buskar och träd, grus- o...

Sommarjobb på Ekonomiskt bistånd

Läs mer Feb 1
Ref: 20202936 Arbetsuppgifter Som sommarvikarie inom ekonomiskt bistånd erbjuder du vägledning och stöd, utifrån medborgarnas behov, kopplat till självförsörjningsmålet. Du utreder rätten till ekonomiskt bistånd genom klientmöten per telefon och/eller personliga möten samt handlägger ansökningar enligt Socialtjänstlagen. Vår målsättning är ett kvalificerat utredningsarbete som präglas av bra bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. Det är ett roligt arbete med ...

Studerar du till Sjuksköterska? Eller är du erfaren Undersköterska?

Läs mer Jan 13
Ref: 20202925 Studerar du till sjuksköterska eller har du mångårig erfarenhet som undersköterska? Då kan detta vara sommarjobbet för dig!  Arbetsuppgifter Välkommen till Hemsjukvården i Malmö Stad som består av åtta sektioner, Folkets park, Arenan, Kungsparken, Katrinetorp 1, Katrinetorp 2, Kalkbrottet, Bulltofta 1 och Bulltofta 2. Vi söker nu undersköterskor inför sommaren. Vi är en sammanhållen hemsjukvård med engagerade chefer och medarbetare och vi erbjuder ett omv...

Sommarvikarierande ekonomibiträde till kostenheten!

Läs mer Jan 13
Ref: 20210076 Arbetsuppgifter Vi erbjuder ett meningsfullt och viktigt sommarjobb i köken inom äldreomsorgen! Dina arbetsuppgifter består av att hjälpa till med kökets göromål såsom salladsberedning, utportionering, disk, varuplock och städning av kökslokaler. Arbetet är förlagt på dagtid och helgarbete förekommer.  I våra restaurangkök behöver du också stå vid kassa och ta emot betalning av dagens lunch. Kvalifikationer Vi söker dig som har kunskaper i egenkontroll. Har...

Badvärdar sommar 2021

Läs mer Dec 18
Ref: 20202666 Arbetsuppgifter Inför sommarsäsongen 2021 söker vi badvärdar till Malmö Stads badplatser vid Ribersborg, Sibbarp, Klagshamn, Sundspromenaden och Scaniabadet. Arbetet drivs dagligen oavsett väder med badvärdar hela säsongen, samt med förstärkning under skolornas sommarlov. I arbetet som badvärd får du ett viktigt uppdrag där du får möjlighet att göra skillnad för malmöborna, samtidigt som du också får möjlighet att utvecklas och växa i din professionella roll. ...

Havslivräddare sommar 2021

Läs mer Dec 18
Ref: 20202669 Arbetsuppgifter Inför sommarsäsongen 2021 söker vi havslivräddare till Malmö Stads badplats vid Scaniabadet. Arbetet drivs dagligen oavsett väder med badvärdar och havslivräddare hela säsongen, samt med förstärkning under skolornas sommarlov. I arbetet som havslivräddare får du ett viktigt uppdrag där du får möjlighet att göra skillnad för malmöborna, samtidigt som du också får möjlighet att utvecklas och växa i din professionella roll. I rollen som havslivrä...

Sommarjobb i Daglig verksamhet enligt LSS.

Läs mer Mar 4
Ref: 20200041 Arbetsuppgifter I daglig verksamhet aktiverar och handleder du brukarna i deras dagliga verksamhet. Din roll som aktivitetsledare innebär ett brukarnära arbete, att delta i det vardagliga arbetet tillsammans med brukare. Omvårdnadsuppgifter utifrån brukarens stödbehov förekommer. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för planering och genomförande av aktiviteter i verksamheten. Du ska bidra med att skapa meningsfullhet och trygghet där verksamheten forma...

Stödpedagoger och Stödassistenter till koloniverksamheten enligt LSS

Läs mer Feb 28
Ref: 20200045 Arbetsuppgifter Aktivera och handleda personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning under deras kolonivistelse. Delta i det vardagliga arbetet tillsammans med övrig personal, omvårdnadsuppgifter förekommer. Tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Dokumentera enskilt och tillsammans med övrig personal. Vid behov vara ett stöd i dokumentationsarbetet för kolleger. Personalens roll in...