Lediga sommarjobb Skellefteå kommun, samhällsbyggnad - Skellefteå

Läs mer om lediga sommarjobb från Skellefteå kommun, samhällsbyggnad i Skellefteå. Genom att klicka på en specifik yrkeskategori kan du hitta fler sommarjobb inom just den yrkeskategorin i Skellefteå.

Brandmän sommarjobb

Läs mer Okt 1
Räddningstjänsten i Skellefteå kommun söker brandmän under sommaren 2020. Räddningstjänsten ingår i förvaltningen Samhällsbyggnad. I kommunen finns tio brandstationer och ett räddningsvärn som är placerade runt om i kommunen. Den största brandstationen, där all heltidsanställd personal finns, ligger i centrala Skellefteå. ARBETSUPPGIFTER Efter introduktionsutbildning ingår du i den ordinarie utryckningsstyrkan. Du deltar i insatser vid räddningstjänst, drift- och underh...

Sommarjobb chaufför / miljöarbetare

Läs mer Feb 4
Vatten och avfall är en avdelning på samhällsbyggnad, Skellefteå kommun. Vatten och avfall tillhandahåller och utvecklar vatten- och avfallstjänster och består av verksamheterna kund och teknik, produktion VA/biogas samt avfall. Verksamheten för avfall har i uppdrag att både samla in, omhänderta och behandla avfall. För att transportera avfall med sopbil söker vi nu medarbetare under sommaren. ARBETSUPPGIFTER Som miljöarbetare ska du med sopbil transportera i första han...

Sommarjobb återvinningsarbetare

Läs mer Feb 4
Vatten och avfall är en avdelning på samhällsbyggnad, Skellefteå kommun. Vatten och avfall tillhandahåller och utvecklar vatten- och avfallstjänster och består av verksamheterna kund och teknik, produktion VA/biogas samt avfall. Verksamheten för avfall har i uppdrag att både samla in, omhänderta och behandla avfall. För detta finns återvinningscentraler i Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Lövånger, Degermyran i Skellefteå och Ursviken. Till återvinningscentralerna söker vi nu...

Sommarjobb drifttekniker

Läs mer Feb 4
Produktion VA och biogas är en del i samhällsbyggnads vatten och avfallsavdelning. Huvuduppgiften är att producera och distribuera dricksvatten samt samla in och rena avloppsvatten. I verksamheten ingår även att behandla organiskt avfall och avloppsslam genom rötning samt att producera biogas. Verksamheten spelar en central roll i samhällsutvecklingen och kan samtidigt jämföras med en processindustri. För jobb under sommaren söker vi drifttekniker till enheterna vatten, led...

Sommarjobb parkarbetare

Läs mer Feb 4
Samhällsbyggnad sköter parker, anläggningar och grönområden i stora delar av Skellefteå kommun. Vår verksamhet är indelad i följande områden. - Byske, Kåge, Jörn - Bureå, Burträsk, Lövånger - Centralorten, Skelleftehamn, Ursviken, Boliden Inför sommaren 2019 söker vi parkarbetare inom samtliga geografiska områden. I din ansökan kan du ange var du helst vill arbeta. ARBETSUPPGIFTER Arbeta med drift och underhåll av parker, anläggningar och grönområden med mera. Exemp...

Sommarjobb brandmän

Läs mer Nov 1
Räddningstjänsten i Skellefteå kommun söker brandmän under sommaren 2019. Räddningstjänsten ingår i förvaltningen Samhällsbyggnad. I kommunen finns tio brandstationer och ett räddningsvärn som är placerade runt om i kommunen. Den största brandstationen, där all heltidsanställd personal finns, ligger i centrala Skellefteå. ARBETSUPPGIFTER Efter introduktionsutbildning ingår du i den ordinarie utryckningsstyrkan. Du deltar i insatser vid räddningstjänst, drift- och underh...

Sommarjobb chaufför / miljöarbetare

Läs mer Feb 5
Vatten och avfall är en avdelning på samhällsbyggnad, Skellefteå kommun. Vatten och avfall tillhandahåller och utvecklar vatten- och avfallstjänster och består av verksamheterna kund och teknik, produktion VA/biogas samt avfall. Verksamheten för avfall har i uppdrag att både samla in, omhänderta och behandla avfall. För att transportera avfall med sopbil söker vi nu medarbetare under sommaren. ARBETSUPPGIFTER Som miljöarbetare ska du med sopbil transportera i första han...

Sommarjobb drifttekniker

Läs mer Feb 5
Produktion VA och biogas är en del i samhällsbyggnads vatten och avfallsavdelning. Huvuduppgiften är att producera och distribuera dricksvatten samt samla in och rena avloppsvatten. I verksamheten ingår även att behandla organiskt avfall och avloppsslam genom rötning samt att producera biogas. Verksamheten spelar en central roll i samhällsutvecklingen och kan samtidigt jämföras med en processindustri. För jobb under sommaren söker vi drifttekniker till enheterna vatten, led...

Sommarjobb maskinförare

Läs mer Feb 5
Hamn och logistik är en avdelning på Samhällsbyggnad, Skellefteå kommun. Avdelningen bedriver verksamhet inom transport, förråd, verkstad och hamn. Hamn och logistik har bland annat ansvar för kommunens fordon, bilpool och maskiner, centralförråd och Skellefteå Hamn. ARBETSUPPGIFTER Du kommer i huvudsak att vara förare av tunga fordon. På vissa fordon sker arbetet i tvåskift. Arbete som medhjälpare på spol- och slambil kan förekomma. Det kan även bli aktuellt med att köra...

Sommarjobb återvinningsarbetare

Läs mer Feb 27
Vatten och avfall är en avdelning på samhällsbyggnad, Skellefteå kommun. Vatten och avfall tillhandahåller och utvecklar vatten- och avfallstjänster och består av verksamheterna kund och teknik, produktion VA/biogas samt avfall. Verksamheten för avfall har i uppdrag att både samla in, omhänderta och behandla avfall. För detta finns återvinningscentraler i Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Lövånger, Degermyran i Skellefteå och Ursviken. Till återvinningscentralerna söker vi nu...

Sommarjobb parkarbetare

Läs mer Feb 7
Samhällsbyggnad sköter parker, anläggningar och grönområden i stora delar av Skellefteå kommun. Vår verksamhet är indelad i följande områden. - Byske, Kåge, Jörn - Bureå, Burträsk, Lövånger - Centralorten, Skelleftehamn, Ursviken, Boliden Inför sommaren 2018 söker vi parkarbetare inom samtliga geografiska områden. I din ansökan kan du ange var du helst vill arbeta. ARBETSUPPGIFTER Arbeta med drift och underhåll av parker, anläggningar och grönområden med mera. Exemp...

Sommarjobb drifttekniker

Läs mer Mar 13
Produktion VA och biogas är en del i samhällsbyggnads vatten och avfallsavdelning. Huvuduppgiften är att producera och distribuera dricksvatten samt samla in och rena avloppsvatten. I verksamheten ingår även att behandla organiskt avfall och avloppsslam genom rötning samt att producera biogas. Verksamheten spelar en central roll i samhällsutvecklingen och kan samtidigt jämföras med en processindustri. För jobb under sommaren söker vi drifttekniker till enheterna vatten, led...

Sommarjobb inventerare av fettavskiljare

Läs mer Mar 13
Vatten och avfall är en avdelning på samhällsbyggnad, Skellefteå kommun. Vatten och avfall tillhandahåller och utvecklar vatten- och avfallstjänster och består av verksamheterna kund och teknik, produktion VA/biogas samt avfall. Verksamheten för avfall har i uppdrag att både samla in, omhänderta och behandla avfall. För att genomföra en inventering av fettavskiljare söker vi nu medarbetare under sommaren. ARBETSUPPGIFTER I inventeringen ska du besöka livsmedelverksamheter...

Sommarjobb anläggningsarbetare , gata och park

Läs mer Feb 15
Gata och park är en avdelning på samhällsbyggnad, Skellefteå kommun. Gata och park levererar, sköter och utvecklar gator, parker, belysning och parkering. Under sommaren 2017 behöver vi ett antal anläggningsarbetare med gatu- eller parkinriktning.   ARBETSUPPGIFTER Som anläggningsarbetare jobbar du med underhåll och nybyggnationer av kommunens gator och parkanläggningar. KVALIFIKATIONER Du har utbildning inom bygg- och anläggning eller erfarenhet som bedöms likvärdig...

Sommarjobb deponiarbetare och maskinförare

Läs mer Feb 15
Vatten och avfall är en avdelning på samhällsbyggnad, Skellefteå kommun. Vatten och avfall tillhandahåller och utvecklar vatten- och avfallstjänster och består av verksamheterna kund och teknik, produktion VA/biogas samt avfall. Verksamheten för avfall har i uppdrag att både samla in, omhänderta och behandla avfall. För detta finns återvinningscentraler i Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Lövånger, Degermyran i Skellefteå och Ursviken. Till återvinningscentralerna söker vi nu...

Sommarjobb miljöarbetare

Läs mer Feb 15
Vatten och avfall är en avdelning på samhällsbyggnad, Skellefteå kommun. Vatten och avfall tillhandahåller och utvecklar vatten- och avfallstjänster och består av verksamheterna kund och teknik, produktion VA/biogas samt avfall. Verksamheten för avfall har i uppdrag att både samla in, omhänderta och behandla avfall. För att transportera avfall med sopbil söker vi nu medarbetare under sommaren. ARBETSUPPGIFTER Som miljöarbetare ska du med sopbil transportera i första han...

Sommarjobb maskinförare

Läs mer Feb 15
Hamn och logistik är en avdelning på Samhällsbyggnad, Skellefteå kommun. Avdelningen bedriver verksamhet inom transport, förråd, verkstad och hamn. Hamn och logistik har bland annat ansvar för kommunens fordon, bilpool och maskiner, centralförråd och Skellefteå Hamn. ARBETSUPPGIFTER Du kommer i huvudsak att vara förare av tunga fordon. På vissa fordon sker arbetet i tvåskift. Arbete som medhjälpare på spol- och slambil kan förekomma. Det kan även bli aktuellt med att köra...

Sommarjobb brandmän

Läs mer Dec 7
Räddningstjänsten i Skellefteå kommun söker brandmän under sommaren 2017. Räddningstjänsten ingår i förvaltningen Samhällsbyggnad. I kommunen finns tio brandstationer och ett räddningsvärn som är placerade runt om i kommunen. Den största brandstationen, där all heltidsanställd personal finns, ligger i centrala Skellefteå. ARBETSUPPGIFTER Efter introduktionsutbildning ingår du i den ordinarie utryckningsstyrkan. Du deltar i insatser vid räddningstjänst, drift- och underh...

Sommarjobb parkarbetare

Läs mer Feb 14