Lediga sommarjobb Skellefteå kommun, äldreomsorg - Skellefteå

Läs mer om lediga sommarjobb från Skellefteå kommun, äldreomsorg i Skellefteå. Genom att klicka på en specifik yrkeskategori kan du hitta fler sommarjobb inom just den yrkeskategorin i Skellefteå.

Sommarjobb och vikariat under våren , sjuksköterskor

Läs mer Okt 29
Du har ett av Sveriges viktigaste jobb och vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete i en organisation som öppnar för möjligheter till utveckling. Vi ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård hemma, både inom särskilt och ordinärt boende. Ledorden i varje möte är professionalitet, engagemang och framsynthet. ARBETSUPPGIFTER - Utreda, planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvård...

Sommarjobb sjuksköterskestudenter

Läs mer Okt 3
Inför sommaren söker vi ett antal sjuksköterskestudenter för vikariat inom hemvård och äldreboende. I nära samarbete med sjuksköterska utför du hälso- och sjukvårdsinsatser hos patienter i ordinärt och särskilt boende. Du får möjlighet att både arbeta självständigt och utföra uppgifter efter delegation av sjuksköterska. Du arbetar främst dagtid, men viss kväll- och helgtjänstgöring förekommer. ARBETSUPPGIFTER Som sjuksköterskestudent i hemvård och på äldreboende gör du...

Sommarjobb , sjuksköterskor

Läs mer Maj 28
Du har ett av Sveriges viktigaste jobb och vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete i en organisation som öppnar för möjligheter till utveckling. Vi ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård hemma, både inom särskilt och ordinärt boende. Ledorden i varje möte är professionalitet, engagemang och framsynthet. ARBETSUPPGIFTER - Utreda, planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvård...

Sommarjobb , sjuksköterskor

Läs mer Nov 29
Du har ett av Sveriges viktigaste jobb och vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete i en organisation som öppnar för möjligheter till utveckling. Vi ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård hemma, både inom särskilt och ordinärt boende. Ledorden i varje möte är professionalitet, engagemang och framsynthet. ARBETSUPPGIFTER - Utreda, planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvård...

Sommarjobb arbetsterapeuter

Läs mer Feb 5
Hälso- och sjukvårdsenhetens ansvar och uppdrag är att erbjuda vård till de patienter som enligt socialtjänstlagen fått beslut som berättigar till vård eller till hemsjukvårdspatienter. Hälso- och sjukvårdsenhetens målbild är att inskrivna patienter upplever en sammanhållen vård, omsorg och rehabilitering som är trygg och säker. Vi söker ett antal arbetsterapeuter för vikariat under våren och sommaren 2018. ARBETSUPPGIFTER Rehabilitering/habiliteringsinsatser riktade till...

Sommarjobb sjukgymnaster / fysioterapeuter

Läs mer Feb 5
Hälso- och sjukvårdsenhetens ansvar och uppdrag är att erbjuda vård till de patienter som enligt socialtjänstlagen fått beslut som berättigar till vård eller till hemsjukvårdspatienter. Hälso- och sjukvårdsenhetens målbild är att inskrivna patienter upplever en sammanhållen vård, omsorg och rehabilitering som är trygg och säker. Vi söker ett antal sjukgymnaster/fysioterapeuter inför våren och sommaren 2018. ARBETSUPPGIFTER Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser riktad...

Sommarjobb sjuksköterskestudenter

Läs mer Okt 2
Inför sommaren söker vi ett antal sjuksköterskestudenter för vikariat inom hemvård och äldreboende. I nära samarbete med sjuksköterska utför du hälso- och sjukvårdsinsatser hos patienter i ordinärt och särskilt boende. Du får möjlighet att både arbeta självständigt och utföra uppgifter efter delegation av sjuksköterska. Du arbetar främst dagtid, men viss kväll- och helgtjänstgöring förekommer. ARBETSUPPGIFTER Som sjuksköterskestudent i hemvård och på äldreboende gör du...

Sommarjobb biståndshandläggare

Läs mer Jan 8
Skellefteå kommun söker ett antal biståndshandläggare till äldreomsorgens beslutsenhet. ARBETSUPPGIFTER Som biståndshandläggare kommer du att utreda och handlägga ansökningar enligt Socialtjänstlagen. Arbetet innebär även samarbete med andra funktioner inom socialtjänsten samt med myndigheter och annan huvudman. KVALIFIKATIONER Socionomutbildning eller annan lämplig högskoleutbildning och goda kunskaper i gällande lagstiftning. Som biståndshandläggare ska du självständ...

Sommarjobb chefer till äldreboenden och hemtjänst

Läs mer Jan 8
Vi söker ett antal chefer till hemtjänst och äldreboenden inför sommaren 2018. Urval och intervjuer sker löpande, vänta därför inte med din ansökan. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som vill arbeta i en organisation där helhetsperspektiv, trygghet och hälsa är nyckelord. Som chef för äldreboende eller hemtjänst ansvarar du för insatser vid boende eller i hemtjänst utifrån fastställda mål, riktlinjer och tilldelad budgetram. Som boendechef eller hemtjänstchef är du understäl...

Sommarjobb och vikariat under våren , sjuksköterskor

Läs mer Dec 5
Du har ett av Sveriges viktigaste jobb och vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete i en organisation som öppnar för möjligheter till utveckling. Målet med vår verksamhet är att i enlighet med socialkontorets verksamhetsidé och värdegrund erbjuda en hälso- och sjukvård som främjar hälsa, självständighet och upplevelse av ett meningsfullt liv. Alla ska kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till god vård och omsorg. Vi ansvarar för hälso- o...

Sommarjobb sjukgymnaster / fysioterapeuter

Läs mer Feb 6
Hälso- och sjukvårdsenheten är organisatoriskt knuten till Äldreomsorgen men arbetar även på uppdrag för Stöd och Service verksamheter samt de verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar. Hälso- och sjukvårdsenhetens ansvar och uppdrag är att erbjuda vård till de patienter som enligt socialtjänstlagen fått beslut som berättigar till vård eller till hemsjukvårdspatienter. Hälso- och sjukvårdsenhetens målbild är att inskrivna pat...

Sommarjobb arbetsterapeuter

Läs mer Feb 6
Hälso- och sjukvårdsenheten är organisatoriskt knuten till Äldreomsorgen men arbetar även på uppdrag för Stöd och Service verksamheter samt de verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar. Hälso- och sjukvårdsenhetens ansvar och uppdrag är att erbjuda vård till de patienter som enligt socialtjänstlagen fått beslut som berättigar till vård eller till hemsjukvårdspatienter. Hälso- och sjukvårdsenhetens målbild är att inskrivna pat...

Sommarjobb biståndshandläggare

Läs mer Feb 6
Skellefteå kommun söker ett antal biståndshandläggare till äldreomsorgens beslutsenhet. ARBETSUPPGIFTER Som biståndshandläggare kommer du att utreda och handlägga ansökningar enligt Socialtjänstlagen. Arbetet innebär även samarbete med andra funktioner inom socialtjänsten samt med myndigheter och annan huvudman. Beslutsenheten ansvarar också för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst. KVALIFIKATIONER Socionomutbildning eller annan lämplig högskoleutbildning. Arbe...

Sommarjobb chefer till äldreboenden och hemtjänst

Läs mer Feb 6
Vi söker ett antal chefer till hemtjänst och äldreboenden inför sommaren 2017. Urval och intervjuer sker löpande, vänta därför inte med din ansökan. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som vill arbeta i en organisation där helhetsperspektiv, trygghet och hälsa är nyckelord. Som chef för äldreboende eller hemtjänst ansvarar du för äldreomsorgsinsatser vid boende eller i hemtjänst utifrån fastställda mål, riktlinjer och tilldelad budgetram. Som boendechef eller hemtjänstchef är ...

Sommarjobb kvalificerade undersköterskor

Läs mer Dec 5
Inför sommaren söker vi ett antal undersköterskor till hemvård och äldreboende. Detta sommarjobb är en särskild satsning där du i nära samarbete med sjuksköterska utför hälso- och sjukvårdsinsatser hos patienter i ordinärt och särskilt boende. Du får möjlighet att både arbeta självständigt och utföra uppgifter efter delegation av sjuksköterska. Arbetstiden är schemalagd och innefattar såväl dagtid som kvällar och helger. Främst dagtid. ARBETSUPPGIFTER Som kvalificerad ...

Sommarjobb sjuksköterskor

Läs mer Jan 11
Du har ett av Sveriges viktigaste jobb och vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete i en organisation som öppnar för möjligheter till utveckling. Målet med vår verksamhet är att i enlighet med socialkontorets verksamhetsidé och värdegrund erbjuda en hälso- och sjukvård som främjar hälsa, självständighet och upplevelse av ett meningsfullt liv. Alla ska kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till god vård och omsorg. Vi ansvarar för hälso- o...